Nr projektu. 31

Szybciej tramwajem - Wydłużenie przystanków tramwajowych. [WBO. 2017]

Kategoria: komunikacja zbiorowa

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Dopuszczony do głosowania

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Pojedyncze przystanki tramwajowe powodują, że tysiące pasażerów tracą czas a MPK pieniądze na opóźnionych kursach. Podwójne są stosowane w wielu miejscach np. Arkady,Galeria Dominikańska, czyli na najbardziej zatłoczonych ulicach .
Proponowane miejsca:
1.Hala Targowa(w obie strony)- łuk, przez który motorniczowie mogą nie dostrzec tylnego wejścia nie stanowi problemu-wystarczy postawić lustro a podobny promień skrętu jest na przystanku Plac Legionów w kierunku wschodnim.
2.Galeria Dominikańska w kierunku południowym.
3.Wzgórze Partyzantów w kierunku północnym wraz z korektą pasa jezdni(podobny wykonano przy przystanku Arkady w kierunku północnym).


Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie. Możliwość wydłużenia peronów w podanych lokalizacjach była analizowana w ubiegłych latach. W jej efekcie wykonano przebudowę w miejscach pozwalających na wydłużenie peronów. Pozostałe lokalizacja wskazane przez Lidera wymagają ingerencji w konstrukcję jezdni (co podnosi koszty inwestycji ponad progi kwotowe WBO) albo są niemożliwe z powodu braku szerokości drogi.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie wydłużenie przystanków tramwajowych Bujwida. Na pl. Orląt Lwowskich wykonywany będzie przystanek podwójny po stronie zachodniej w kierunku do pl. Legionów. Przystanek po stronie wschodniej w kierunku pl. Jana Pawła II wymagałby korekty jezdni na wysokości planowanego przystanku, co związane byłoby z wycinką drzew. Kwota potrzebna na realizację zadania wynosi 750 tys zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 1: Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Stare Miasto

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

0

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 0
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 0
Mężczyźni 0

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.