Nr projektu. 31

Szybciej tramwajem - Wydłużenie przystanków tramwajowych. [WBO. 2017]

Głosów: 195

Kategoria: komunikacja zbiorowa

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Pojedyncze przystanki tramwajowe powodują, że tysiące pasażerów tracą czas a MPK pieniądze na opóźnionych kursach. Podwójne są stosowane w wielu miejscach np. Arkady,Galeria Dominikańska, czyli na najbardziej zatłoczonych ulicach .
Proponowane miejsca:
1.Hala Targowa(w obie strony)- łuk, przez który motorniczowie mogą nie dostrzec tylnego wejścia nie stanowi problemu-wystarczy postawić lustro a podobny promień skrętu jest na przystanku Plac Legionów w kierunku wschodnim.
2.Galeria Dominikańska w kierunku południowym.
3.Wzgórze Partyzantów w kierunku północnym wraz z korektą pasa jezdni(podobny wykonano przy przystanku Arkady w kierunku północnym).


Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie. Możliwość wydłużenia peronów w podanych lokalizacjach była analizowana w ubiegłych latach. W jej efekcie wykonano przebudowę w miejscach pozwalających na wydłużenie peronów. Pozostałe lokalizacja wskazane przez Lidera wymagają ingerencji w konstrukcję jezdni (co podnosi koszty inwestycji ponad progi kwotowe WBO) albo są niemożliwe z powodu braku szerokości drogi.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie wydłużenie przystanków tramwajowych Bujwida. Na pl. Orląt Lwowskich wykonywany będzie przystanek podwójny po stronie zachodniej w kierunku do pl. Legionów. Przystanek po stronie wschodniej w kierunku pl. Jana Pawła II wymagałby korekty jezdni na wysokości planowanego przystanku, co związane byłoby z wycinką drzew. Kwota potrzebna na realizację zadania wynosi 750 tys zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 1: Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Stare Miasto

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

195

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 195
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 105
Mężczyźni 90

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.