Nr projektu. 300

Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszego poprzez wymianę nawierzchni na ul. Norblina. [WBO. 2017]

Głosów: 282

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Beneficjenci: mieszkańcy osiedla Biskupin, uczniowie SP 91, ich rodzice, nauczyciele, uczestnicy zajęć w ODT, odwiedzający cmentarz na Sępolnie.
Ul. Norblina to mała, wąska uliczka na Wielkiej Wyspie, której nawierzchnia od nru 1 do nru 22 posiada asfalt typu łata na łacie a pozostała część to kocie łby z dziurami i zapadliskami. Ten fragment ulicy od 70 lat nie był remontowany za to mocno eksploatowany. Do lat siedemdziesiątych na końcu ulicy znajdowała się baza transportowa, na miejscu której wybudowano szkołę podstawową SP 91 oraz największą w rejonie placówkę edukacyjno-kulturalną - Ośrodek Działań Twórczych (ODT) Światowid. Ulica stanowi ważny szlak komunikacyjny od pętli tramwajowej do sąsiadujących ulic osiedla Biskupin, ODT, SP 91 oraz cmentarza na Sępolnie. Szerokość ulicy wymusza ruch pieszy jezdnią z uwagi na parkujące auta. Parkowanie zgodnie z przepisami na chodnikach nie jest możliwe ze względu na ich szerokość. Z powodu dziur i zapadlisk na jezdni w okresach nawet małych opadów i roztopów tworzą się duże kałuże oraz "sadzawka" ok. 5,5m x 8m, uniemożliwiająca ruch pieszych (zdjęcia w zał.). W czasie dużych opadów zdarzały się podtopienia piwnic przez przelewającą się wodę. Stan jezdni był też przyczyną zranienia się osób starszych podczas upadków a na duże utrudnienia w poruszaniu skarżą się osoby z wózkami oraz rowerzyści. Podobne przeszkody, w postaci wielu dziur, występują na odcinku ul. Sempołowskiej, będącej łącznikiem /dł. 60m szer.2 m/ ulic Norblina i Mielczarskiego. Szczególnie niebezpieczne jest poruszanie się po zmroku a jest to droga od pętli w kierunku cmentarza na Sępolnie. Wskazane jest też poszerzenie zakrętu z ul. Norblina w ul. Sempołowskiej ze względu na trudności w manewrowaniu dużych pojazdów, takich jak np. śmieciarki.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Konieczny jest remont całej nawierzchni ulicy i wprowadzenie strefy zamieszkania. Szczegółowa organizacja ruchu będzie ustalona na etapie realizacji projektu. Szacunkowy koszt projektu to 750 tys. zł, ale ta kwota wystarczy tylko na wymianę nawierzchni ul. Norblina, bez ul. Sempołowskiej. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 3: Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

282

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 185
Papier 97

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 191
Mężczyźni 91

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.