Nr projektu. 30

Korkom stop! Likwidacja wydzielonego torowiska i buspasa na ulicy Hubskiej i Traugutta. [WBO. 2017]

Kategoria: komunikacja zbiorowa

Budżet zgłoszony: 200 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

  • Projekt ogólnomiejski
  • Próg budżetowy: do 1 000 000 zł

Uzasadnienie

Upośledzenie komunikacji indywidualnej kosztem zbiorowej jest niesprawiedliwe. Tysiące wrocławian to również podatnicy. Niezrozumiałym jest dlaczego muszą stać w korkach, emitując spaliny i tracąc paliwo podczas gdy marnuje się tyle niewykorzystanego miejsca pod jeden tramwaj.
Dzięki uruchomieniu drugiego pasa ruch będzie odbywał się płynnie, umożliwi się przejazd większej liczbie pojazdów i zwiększy przepustowość ułatwiając dojazd z bardziej oddalonych części miasta. Wydzielone torowisko antagonizuje kierowców z pasażerami komunikacji miejskiej.
Nie powinno się narzucać jakim środkiem transportu przemieszczają się mieszkańcy, w tym ci, ponoszący koszty utrzymania samochodu.
Miasto jest dla wszystkich-zmotoryzowanych i niezmotoryzowanych. Liczne przykłady braku wydzielenia torowisk wskazują, że nie jest to dobre rozwiązanie- Krakowska, Grabiszyńska jak również w przypadku autobusów-Borowska, Wyszyńskiego, Krzywoustego. Ponadto w odrzuconych w ramach WBO 2016 projekcie 46 wydzielenia buspasa na ul. Borowskiej urzędnicy argumentowali - ,,Projekt został zweryfikowany negatywnie. Zmniejszenie pasów dla ruchu samochodowego spowoduje paraliż komunikacyjny w tym rejonie. Wprowadzenie buspasów w obu kierunkach będzie skutkować spowolnieniem ruchu kołowego, zwiększeniem korków, co i tak uniemożliwi dojazd autobusu do dedykowanego pasa ruchu”. To wskazuje, że wydzielanie pasów jezdni kosztem samochodów jest błędem, autor pomysłu liczy, że urzędnicy podtrzymują swoje zdanie. Jeśli wydzielone jezdnie byłyby tak dobrym rozwiązaniem to z pewnością miasto by korzystało z tego w innych miejscach.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie.
Ulica Hubska w tym roku będzie modernizowana na odcinku od Dyrekcyjnej do Glinianej z wprowadzeniem torowiska tramwajowego. Torowisko będzie wydzielone na całej długości ulicy Hubskiej. Obecnie ruch na modernizowanym odcinku ulicy Hubskiej jest prowadzony jednym pasem i tak pozostanie po modernizacji.
Ulica Traugutta:
Po wydzieleniu torowiska wprowadzono szereg zmian w sygnalizacji świetlnej oraz organizacji ruchu, które poprawiły przepustowość i płynność ruchu
- wydłużenie na ulicy Traugutta cyklu świetlnego ze 110 na 120 s
- Na pl. Wróblewskiego wprowadzenie dłuższego o 10 s światła zielonego od ul. Traugutta
- Na skrzyżowaniu Traugutta - Kościuszki wprowadzenie o 10 s dłuższego światła zielonego od strony ul. Traugutta
- Na skrzyżowaniu Traugutta – Krasińskiego wprowadzenie dłuższego o 5 s światła zielonego od strony ulicy Traugutta
- Na skrzyżowaniu Traugutta - pl. Zgody zmiana układu faz – priorytet dla tramwaju, dłuższe o 20 s światło zielone na ulicy Traugutta.
Korzyści wynikające z wydzielenia torowiska:
- uprzywilejowanie przejazdu tramwajów ( 2 linie)
- skrócenie przejazdu tramwajów
- stworzenie warunków do budowy przystanków Wiedeńskich, obecnie przystanki na jezdni ( bardzo niewygodne i niebezpieczne zwłaszcza dla ludzi starszych)
- stworzenie bezpiecznej komunikacji rowerowej
- wyeliminowanie jazdy z nadmierna prędkością.
Po tych działaniach analizy porównawcze czasu przejazdu komunikacji zbiorowej przez ulice Traugutta wykazują skrócenie czasu przejazdu, natomiast dla pojazdów indywidualnych przy porównywalnym obciążeniu ruchem nie zanotowano wydłużenia czasu przejazdu.

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: Ul. Traugutta, Hubska

Osiedle: Przedmieście Oławskie, Huby

Kontakt z liderem projektu