Nr projektu. 221

Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Idzikowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - progi spowalniające, zieleń. [WBO. 2017]

Głosów: 662

Kategoria: drogowe

Budżet zweryfikowany: 350 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Projekt jest realizacją bieżących potrzeb parkingowych mieszkańców ul. Ludwika Idzikowskiego głównie mieszkańców budynków wielorodzinnych przy Ludwika Idzikowskiego oraz mieszkańców ul. Szybowcowej.
Głównymi użytkownikami tejże drogi z nielicznymi miejscami parkingowymi są mieszkańcy ul. Idzikowskiego. Powstałe nowe inwestycje i brak odpowiedniej ilości miejsc parkingowych doprowadziło do tego, iż mieszkańcy okolicznych bloków parkują na trawnikach niszcząc zieleń i roznosząc błoto po okolicznych ulicach.
Dodatkowo mimo postawienia znaku ograniczenia prędkości do 30km/h prędkość nie jest przestrzegana zagrażając mieszkańcom.

Łącznie projekt zakłada:
1. Przebudowę istniejących miejsc parkingowych wzdłuż drogi
2. Budowę nowych miejsc parkingowych z nawierzchnią asfaltową lub z kostki (50 miejsc)
3. Nasadzenia w koło nowego parkingu (krzewy niskie oraz drzewa wzdłuż drogi).
4. Montaż 2 progów spowalniających,
5. Montaż krawężników uniemożliwiających wjazd na trawniki

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na jego realizację została oszacowana na 350 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 12: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Gądów-Popowice Płd.

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

662

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 647
Papier 15

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 347
Mężczyźni 315

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.