Nr projektu. 197

Wśród drzew, krzewów i ptaków. Budujemy plac zabaw dla naszych dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 95 o powierzchni 500 m2 [WBO. 2017]

Głosów: 1 406

Kategoria: place zabaw

Budżet zweryfikowany: 600 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Stabłowice są bardzo prężnie rozwijającym się osiedlem. Liczba mieszkańców osiedla z każdym następnym rokiem wzrasta. Powstają nowe blokowiska, nowe domy, wprowadzają się nowi mieszkańcy. Na osiedlu brakuje miejsc do zabawy dla dzieci. Miejsc bezpiecznych i takich, w których można spędzić czas w sposób miły. Wszystkie place zabaw, najczęściej budowane przy blokowiskach są wypełniony przez korzystających. Jest na nich bardzo ciasno. Widać potrzebę budowania kolejnych. Działka szkoły, na której proponujemy lokalizacja to miejsce idealne. Plac zabaw byłby otoczony bogactwem zieleni znajdujących się tam drzew i krzewów. To wspaniałe miejsce, w którym można znaleźć naturalne schronienie przed słońcem. Korony drzew "otulają" całą działkę zapewniając dużą ilość cienia. Szczególnie w miesiącach letnich jest to bardzo istotny element. Dodatkowo plac zabaw, byłby wsparciem dla szkoły. My jako rodzice dzieci chcielibyśmy, by nasze dzieci miały świetne warunki zarówno do nauki, jak i do spędzania czasu po nauce. Szkoła nie posiada niestety atrakcyjnego terenu dla dzieci, które zostają po lekcjach w świetlicy. Plac zabaw byłby wreszcie takim miejscem dla dziesiątek dzieci, których z roku na rok jest zapisanych coraz więcej do świetlicy. Obecnie działka jest w żaden sposób niewykorzystywana. Plac zabaw osłonięty płotem z dwóch stron i szkołą z trzeciej idealnie komponowałby się z otoczeniem. Jest to dla niego idealne miejsce.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 600 tys. zł. Z uwagi na występującą na w/w terenie zieleń (drzewa i krzewy), ostateczną lokalizację placu zabaw oraz dobór urządzeń ze strefami bezpieczeństwa można będzie określić na etapie opracowania dokumentacji, po opracowaniu inwentaryzacji zieleni. Teren jest objęty nadzorem archeologicznym co może wydłużyć czas realizacji projektu. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 14: Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie

Lokalizacja szczegółowa: Plac zabaw miałby znajdować się na terenie ograniczonym betonowym dziedzińcem szkoły podstawowej, ścieżki prowadzącej do wyjścia na wysokości parkingu przy kościele i płotem wzdłuż ulicy Boguszowskiej.

Osiedle: Leśnica

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 406

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 991
Papier 415

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 814
Mężczyźni 592

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.