Nr projektu. 19

Rewitalizacja wybrzeża i wypożyczalnia łodzi nad Odrą [WBO. 2017]

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zgłoszony: 500 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Mieszkańcy Wrocławia coraz chętniej korzystają z wypoczynku i rekreacji na wodzie. Istniejące wypożyczalnie kajaków i innych łodzi są jednak zlokalizowane na odcinkach, gdzie występuje prąd rzeki i ruch statków pasażerskich i motorówek. Zniechęca to osoby o małym doświadczeniu wodniackim lub chcące popłynąć z dziećmi do korzystania z tej formy rekreacji. Zatoka Odry ma stojącą, bezpieczną wodę . W ostatnim okresie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej usunął z niej zatopiony po wojnie wrak i oczyścił dno ze szkodliwej roślinności. Teraz zatoka o wymiarach 60 x 300 m doskonale nadaje się do nauki wiosłowania na kajaku lub małej łódce. Łatwo na niej także zorganizować podstawowe przeszkolenie i nadzór nad bezpieczeństwem osób na wodzie. Niestety brzegi zatoki, nieremontowane, nie pozwalają na bezpieczne wodowanie nawet kajaka. W ramach projektu chcemy także stworzyć warunki do wodowania prywatnych motorówek lub innych jednostek, których właściciele mogliby skorzystać z pochylni (slipu) do wodowania łodzi z przyczepy samochodowej lub wózka i następnie wypłynąć dalej na Odrę. Przeprowadzenie rewitalizacji nabrzeża i przystosowanie go do tych zadań wspaniale uzupełniłoby realizowany w ramach WBO 2016 projekt zagospodarowania sąsiadujących terenów nadbrzeżnych — „Zielona plaża nad Odrą”.
Beneficjentami projektu będą wszyscy mieszkańcy Wrocławia, a także turyści odwiedzający nasze miasto.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie, ponieważ jego realizacja na terenie nie należącym do Gminy Wrocław potrwa dłużej niż 1 rok. W ramach obecnie procedowanego porozumienia z RZGW nie przewiduje się budowy slipu i placu manewrowego. Ponadto koszty inwestycji są w tej chwili niemożliwe do oszacowania.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 3: Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Lokalizacja szczegółowa: Ul. Kożuchowska

Osiedle: Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice

Kontakt z liderem projektu