Nr projektu. 17

Zielona plaża nad Odrą – II etap [WBO. 2017]

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zgłoszony: 250 000 zł

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Wrocławianie, głosując w ramach WBO 2016, wybrali do realizacji projekt zagospodarowania zdegradowanego obszaru łąk nadodrzańskich nad zatoką w rejonie ulicy Kożuchowskiej na „Zieloną plażę”. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji terenu i przygotowaniu koncepcji projektu wykonawczego okazało się, że planowany budżet w wysokości 250 tysięcy złotych wystarczy jedynie na niwelację terenu, rekultywację zieleni i wykonanie ścieżek. Dla pełnego zagospodarowania niezbędne jest jeszcze zainstalowanie terenowych urządzeń rekreacyjnych i sportowych, ławek, wiatek itp. Twórcy projektu postanowili, przy współpracy z Radą Osiedla, poprosić mieszkańców o propozycje obiektów i urządzeń, z jakich chcieliby korzystać, takich jak boiska, place zabaw dla dzieci, siłownia plenerowa, miejsca na ognisko lub grilla itd.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z wyłączeniem budowy grilli. Obecnie MCS jest na etapie uzyskiwania prawa do dysponowania terenem od zarządcy - RZGW. W związku z powyższym szczegóły realizacji II etapu inwestycji będą wynikały z dokumentacji sporządzonej w ramach I etapu (projekt nr 7 WBO 2016). Koszt zadania został oszacowany na 250 000 zł. Szczegóły realizacji zostaną ustalone z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 3: Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Lokalizacja szczegółowa: Ul. Kożuchowska

Osiedle: Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice

Załączniki

Kontakt z liderem projektu