Nr projektu. 17

Zielona plaża nad Odrą – II etap [WBO. 2017]

Głosów: 875

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Wrocławianie, głosując w ramach WBO 2016, wybrali do realizacji projekt zagospodarowania zdegradowanego obszaru łąk nadodrzańskich nad zatoką w rejonie ulicy Kożuchowskiej na „Zieloną plażę”. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji terenu i przygotowaniu koncepcji projektu wykonawczego okazało się, że planowany budżet w wysokości 250 tysięcy złotych wystarczy jedynie na niwelację terenu, rekultywację zieleni i wykonanie ścieżek. Dla pełnego zagospodarowania niezbędne jest jeszcze: rewitalizacja nadbrzeża, wraz niewielkimi pomostami pływającymi dla kajaków, zainstalowanie terenowych urządzeń rekreacyjnych i sportowych, ławek, wiatek itp. Twórcy projektu postanowili, przy współpracy z Radą Osiedla, poprosić mieszkańców o propozycje obiektów i urządzeń, z jakich chcieliby korzystać, takich jak boiska, place zabaw dla dzieci, siłownia plenerowa, itp.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z wyłączeniem budowy grilli. Obecnie MCS jest na etapie uzyskiwania prawa do dysponowania terenem od zarządcy - RZGW. W związku z powyższym szczegóły realizacji II etapu inwestycji będą wynikały z dokumentacji sporządzonej w ramach I etapu (projekt nr 7 WBO 2016). Koszt zadania został oszacowany na 250 000 zł. Szczegóły realizacji zostaną ustalone z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z wyłączeniem budowy grilli. Obecnie MCS jest na etapie uzyskiwania prawa do dysponowania terenem od zarządcy - RZGW. W związku z powyższym szczegóły realizacji II etapu inwestycji będą wynikały z dokumentacji sporządzonej w ramach I etapu (projekt nr 7 WBO 2016). Koszt zadania został oszacowany na 750 000 zł. Szczegóły realizacji zostaną ustalone z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 3: Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Lokalizacja szczegółowa: Ul. Kożuchowska

Osiedle: Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

875

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 574
Papier 301

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 470
Mężczyźni 405

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.