Nr projektu. 112

Wygodny przystanek na Reymonta [WBO. 2017]

Głosów: 83

Kategoria: komunikacja zbiorowa

Budżet zweryfikowany: 400 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Karłowice-Różanka, Kleczków)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Budowa przystanku wiedeńskiego* na przystanku Kleczkowska w stronę centrum. W okolicy buduje się kilka nowych osiedli, zatem liczba pasażerów wzrośnie. To dobra okazja, by zmodernizować przystanek tak, by wsiadanie do tramwaju było wygodne.

*Przystanek wiedeński - konstrukcja polega na podniesieniu jezdni przy przystanku do poziomu chodnika. Rozwiązanie umożliwia łatwiejsze dojście i wsiadanie do tramwaju oraz poprawia bezpieczeństwo pasażerów.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Istniejące wydzielone torowisko tramwajowe umożliwia lokalizacje przystanku podwójnego w kierunku centrum. Szacunkowy koszt projektu to 400 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 2: Karłowice-Różanka, Kleczków

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Kleczków

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

83

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 81
Papier 2

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 38
Mężczyźni 45

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.