Nr projektu. 112

Wygodny przystanek na Reymonta [WBO. 2017]

Kategoria: komunikacja zbiorowa

Budżet zweryfikowany: 400 000 zł

Status: Dopuszczony do głosowania

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Karłowice-Różanka, Kleczków)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Budowa przystanku wiedeńskiego* na przystanku Kleczkowska w stronę centrum. W okolicy buduje się kilka nowych osiedli, zatem liczba pasażerów wzrośnie. To dobra okazja, by zmodernizować przystanek tak, by wsiadanie do tramwaju było wygodne.

*Przystanek wiedeński - konstrukcja polega na podniesieniu jezdni przy przystanku do poziomu chodnika. Rozwiązanie umożliwia łatwiejsze dojście i wsiadanie do tramwaju oraz poprawia bezpieczeństwo pasażerów.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Istniejące wydzielone torowisko tramwajowe umożliwia lokalizacje przystanku podwójnego w kierunku centrum. Szacunkowy koszt projektu to 400 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 2: Karłowice-Różanka, Kleczków

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Kleczków

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

0

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 0
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 0
Mężczyźni 0

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.