Nr projektu. 198

Plac zabaw w Parku Tysiąclecia - kolejny etap [WBO. 2021]

Głosów: 2 028

Kategoria: place zabaw

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie kontynuacji realizacji projektu nr 250 WBO 2019. Zarząd Zieleni Miejskiej posiada opracowany projekt z podziałem na etapy oraz pozwolenie dla realizacji przedmiotowej inwestycji. Szacunkowy koszt realizacji zgłoszonego zakresu wynosi 750 000 zł, ale taka kwota nie wystarczy na docelowe zagospodarowanie placu zabaw i konieczne będzie dalsze etapowanie inwestycji. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Inwestycja będzie musiał być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Projekty o zbliżonym według Urzędu Miejskiego Wrocławia zakresie: 28, 169, 190 i 198.
Załączniki mają charakter wyłącznie pomocniczy, a w przypadku rozbieżności między opisem projektu a załącznikiem decydujący jest opis projektu.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie kontynuacji realizacji projektu nr 250 WBO 2019. Zarząd Zieleni Miejskiej posiada opracowany projekt z podziałem na etapy oraz pozwolenie dla realizacji przedmiotowej inwestycji. Szacunkowy koszt realizacji zgłoszonego zakresu wynosi 750 000 zł, ale taka kwota nie wystarczy na docelowe zagospodarowanie placu zabaw i konieczne będzie dalsze etapowanie inwestycji. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Inwestycja będzie musiał być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Projekty o zbliżonym według Urzędu Miejskiego Wrocławia zakresie: 28, 169, 190 i 198.

Opis projektu

Kontynuacja budowy placu zabaw z prawdziwego zdarzenia. Tym razem strefa dla maluchów. Zadaszona piaskownica, wiata z huśtawkami i drabinkami, bujaki zwierzątka - wszystko to w formie bajkowej zagrody. To może być jeden z największych i najpiękniejszych tego typu miejsc we Wrocławiu. Realizacja zgodnie z opracowaną dokumentacją.

Uzasadnienie projektu

Kontynuacja zwycięskiego projektu - realizacja kolejnego etapu.

Grupa beneficjentów projektu

Osoby odwiedzające park, mieszkańcy pobliskich osiedli

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

30000

Elementy projektu

1 x wiata
1 x bujaki
1 x nawierzchnie
1 x palisady
1 x elementy wyposażenia
1 x ew. wieża

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Park Tysiąclecia przy alei ESK

Osiedle: Nowy Dwór

Załączniki

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

2 028

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 2 028
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 123
Mężczyźni 905

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.