Nr projektu. 6

ZbudujMY Park Stawowy przy Dworcu Głównym PKP [WBO. 2020]

Głosów: 541

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 1 100 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Łukasz Krzyżaniak

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z zaznaczeniem, że możliwe jest tylko zagospodarowania terenu w zakresie działek należących do Gminy Wrocław, tj. dz. 75/9, 75/10, 76/6, 76/7, 75/11, AM-35, obręb Południe, z uwzględnieniem zachowania istniejącej zieleni (obowiązek wskazany w mpzp). Szacunkowy koszt realizacji inwestycji w zakresie wykonania dokumentacji projektowej oraz przebudowy układu komunikacyjnego, budowy oświetlenia, wymiany elementów małej architektury, założenia zieleni wynosi 1 100 000 zł. Jednocześnie informujemy, że zadanie dotyczące ww. terenu pn. „Rewitalizacja skweru przy ul. Stawowej-Bogusławskiego” zostało ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym do realizacji w roku 2021 w zakresie dokumentacji projektowej, a w latach 2022-2023 w zakresie realizacji. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z zaznaczeniem, że możliwe jest tylko zagospodarowania terenu w zakresie działek należących do Gminy Wrocław tj. dz. 75/9, 75/10, 76/6, 76/7, 75/11 AM-35 obręb Południe, z uwzględnieniem zachowania istniejącej zieleni (obowiązek wskazany w mpzp). Szacunkowy koszt realizacji inwestycji w zakresie wykonania dokumentacji projektowej oraz przebudowy układu komunikacyjnego, budowy oświetlenia, wymiany elementów małej architektury, założenia zieleni wynosi 1 100 000 zł. Jednocześnie informujemy, że zadanie dotyczące ww. terenu pn. „Rewitalizacja skweru przy ul. Stawowej-Bogusławskiego” zostało ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym do realizacji w latach 2021 w zakresie dokumentacji projektowej, w w latach 2022-2023 w zakresie realizacji.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Czy nie uważasz, że teren obok Dworca Głównego PKP odstaje od prestiżowego "mordoru" na Suchej ;)
Ten projekt jest specjalnie dla Ciebie ...tak TY. Czy chciałbyś przesiadając się we Wrocławiu usiąść sobie w zielonym przyjemnym miejscu? Czy masz dość Galerii Handlowych, które pełnia funkcję węzła przesiadkowego? Czy czekając z dziećmi na pociąg nie lepiej pość do Biblioteki, która już jest a później do Eleganckiego Parku i poczytać dzieciakom coś ciekawego? Czy masz dość ciągłych interwencji w tym rejonie i żal Ci, gdy widzisz ludzi lejących po krzakach w centrum Wrocławia? Pytania retoryczne :)

Uzasadnienie projektu

Aktualny stan ogromnie wartościowego społecznie terenu jakim jest kwadrat Stawowa/Bogusławskiego/Piłsudskiego rażąco kontrastuje z tkanką miasta.
Proszę o działania w celu przejęcia przez miasto tego terenu dla dobrostanu mieszkańców, podobnie jak miało to miejsce w przypadku terenów PKP pod park Henrykowski.
Bogusławskiego powinna być eleganckim ciągiem komunikacyjnym dla pieszych, alternatywnym dla ulicy Piłsudskiego.
Parking to ogromna połać terenu która wysusza i podnosi temperaturę powietrza.

Grupa beneficjentów projektu

Wrocławianie oraz osoby przyjezdne korzystające z węzła komunikacyjnego Wrocław Główny

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

1 mln / rok

Elementy projektu

1 x Wyczyszczenie nasypu na odcinku Stawowa - Komandorska
1 x Projekt Parku Stawowego
1 x Realizacja Parku Stawowego

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Przedmieście Świdnickie

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

541

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 541
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 332
Mężczyźni 209

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.