Nr projektu. 5

Park HENRYKOWSKI - #KolejNaZieleń – etap 2 [WBO. 2020]

Głosów: 4 431

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 2 000 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Krzysztof Mazurkiewicz

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z zaznaczeniem, że musi on być zgodny z opracowywaną koncepcją i dokumentacją. Rekomendujemy w pierwszej kolejności wykonanie ciągów komunikacyjnych, by nie ingerować w późniejszym etapie sprzętem w obszary z wykonanymi nasadzeniami. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z zaznaczeniem, że musi on być zgodny z opracowywaną koncepcją i dokumentacją. Rekomendujemy w pierwszej kolejności wykonanie ciągów komunikacyjnych, by nie ingerować w późniejszym etapie sprzętem w obszary z wykonanymi nasadzeniami. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

PARK HENRYKOWSKI staje się faktem. Zdegradowane tereny kolejowe powoli zmieniają się w enklawę nowej zieleni w centrum miasta. Kolejny etap będzie realizowany zgodnie z wynikami przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz powstającą koncepcją zagospodarowania terenu.

Uzasadnienie projektu

Powstający PARK HENRYKOWSKI to nowa enklawa zieleni dla osiedli TARNOGAJ, HUBY, GAJ i PRZEDMIEŚCIE OŁAWSKIE. Mieszkańcy osiedli od lat wnioskowali o utworzenie parku w tej lokalizacji. W tamtym roku postawili pierwszy milowy krok, wygrywają środki na jego utworzenie w ramach WBO 2019. Przy współpracy Miasta oraz PKP S.A. udało się zacząć realizację tego niezwykłego w skali miasta przedsięwzięcia.
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1gBHCTRCvn73WcPNRq8Yw816suErIEpIK&ll=51.09122493841226%2C17.05408435000004&z=16

Grupa beneficjentów projektu

Wszyscy mieszkańcy osiedli TARNOGAJ, HUBY, GAJ i PRZEDMIEŚCIA OŁAWSKIEGO od 0 do 100+

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Wszyscy mieszkańcy osiedli TARNOGAJ, HUBY, GAJ i PRZEDMIEŚCIA OŁAWSKIEGO około 60 000 osób

Elementy projektu

100 x drzewa
100 x krzewy
1 x Zgodne z wynikami konsultacji

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Tarnogaj

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

4 431

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 4 428
Papier 3

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 2 372
Mężczyźni 2 059

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.