Nr projektu. 363

Od METALOWCÓW po BYSTRZYCKĄ! Chodnik, ścieżka rowerowa, oświetlenie! KUŹNIKI i GĄDÓW! [WBO. 2020]

Głosów: 1 241

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 2 000 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie opisanym w formularzu poprawkowym, tj. budowy chodnika, ścieżki rowerowej oraz oświetlenia na odcinku od stacji PKP Kuźniki do sklepu Lidl przy ul. Bystrzyckiej. Szacunkowy koszt realizacji to 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony negatywnie, ponieważ wskazany zakres przekracza maksymalna kwotę projektu WBO 2020, tj. 2 mln zł. Inwestycja została oszacowana na kwotę 4 500 000 zł. Tym samym projekt nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 10) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Projekt zakłada budowę chodnika, ścieżki rowerowej oraz oświetlenia na odcinku od stacji PKP Kuźniki do sklepu Lidl przy ul. Bystrzyckiej oraz dodatkowe oświetlenie.

Uzasadnienie projektu

Mieszkańcy osiedli od dawna czekają na dogodne przejście do linii autobusowej 136 oraz na bezpieczny powrót do domu w godzinach wieczornych.
Na tym odcinku nie ma chodnika, osoby korzystają z wąskiej ścieżki wzdłuż ulicy, która jest słabo oświetlona i stwarza duże niebezpieczeństwo.

Grupa beneficjentów projektu

Beneficjentami są pobliskie osiedla. Dzieci, młodzież i dorośli korzystający z obiektów sportowych.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

od 100 do 400 osób dziennie

Elementy projektu

1 x Chodnik
1 x Ścieżka rowerowa
5 x Latarnie

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Gądów-Popowice Płd. , Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 241

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 241
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 690
Mężczyźni 551

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.