Nr projektu. 327

Ul. Ruska dla pieszych (deptak pomiędzy pl. Solnym a ul. Kazimierza Wielkiego) [WBO. 2020]

Głosów: 328

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 2 000 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Robert Gacek

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Ochrona konserwatorska i rozmieszczenie sieci podziemnych bardzo mocno warunkują zakres ingerencji w nawierzchnie oraz wprowadzanie elementów małej architektury i zieleni. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, prawdopodobnie konieczne będzie etapowanie projektu. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Ochrona konserwatorska i rozmieszczenie sieci podziemnych bardzo mocno warunkują zakres ingerencji w nawierzchnie oraz wprowadzanie elementów małej architektury i zieleni. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, prawdopodobnie konieczne będzie etapowanie projektu.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Co zakłada projekt?
Celem projektu jest remont ul. Ruskiej (odcinek od Kazimierza Wielkiego do pl. Solnego), uwzględniający ogromne natężenie ruchu pieszego w tym rejonie - przekształcenie w trakt pieszy, dostępny dla rowerów, z dopuszczeniem spowolnionego ruchu aut między ulicą Rzeźniczą a Kazimierza Wielkiego (tzw. Woonerf). Na Ruskiej powinny się pojawić drzewa, ławki, mała architektura miejska oraz infrastruktura zachęcająca mieszkańców do swobodnego korzystania z tej przestrzeni, można też wyznaczyć sugerowany tor ruchu rowerów (np. innym odcieniem nawierzchni). Ulica powinna być przyjazna osobą z ograniczeniami ruchowymi i niepełnosprawnościami. Podczas modernizacji nawierzchnie przyjazne pieszym.

Uzasadnienie projektu

Dlaczego?
Ul. Ruska między placem Solnym a ulica Kazimierza Wielkiego potrzebuje remontu. To trakt, który ma bardzo duży potencjał - łączy Rynek z węzłem przesiadkowym oraz popularną wśród mieszkańców, bogatą w liczne restauracje i kluby Dzielnicę Czterech Wyznań. Jest tu miejsce na kolejne atrakcyjne usługi w parterach budynków. Metamorfoza ulic Kuźniczej i Oławskiej może zostać powtórzona, z tym że tutaj sukces będzie jeszcze większy.

Grupa beneficjentów projektu

Wrocławianie poruszający się pieszo lub rowerem po centrum miasta

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Tysiące osób dziennie.

Elementy projektu

1 x Przekształcenie odcinka między placem Solnym a ul. Rzeźniczą w deptak
1 x Przekształcenie odcinka między ul. Rzeźniczą a ul. Kazimierza Wielkiego w woonerf
20 x Ławki, mała architektura miejsca
99 x Drzewa, krzewy, rośliny
1 x Likwidacja schodów, obniżenie krawężników, wyrównanie nawierzchni
1 x Wyznaczenie sugerowanego toru ruchu rowerów
1 x Jeśli starczy pieniędzy również wymiana oświetlenia

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: ulica Ruska pomiędzy placem Solnym a ulicą Kazimierza Wielkiego

Osiedle: Stare Miasto

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

328

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 328
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 147
Mężczyźni 181

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.