Nr projektu. 316

ZIELONE PŁUCA DLA STABŁOWIC I ZŁOTNIK – walczymy o czyste powietrze i zielone parki we Wrocławiu [WBO. 2020]

Głosów: 1 456

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 2 000 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Bartłomiej Chowański

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie opisanym w formularzu poprawkowym - bez skweru na ul. Arbuzowej oraz placu zabaw w Ekoparku Stabłowice. ZZM posiada dokumentację projektową zagospodarowania "Ekoparku Stabłowice" - część I oraz koncepcję zagospodarowania dla całego parku, realizacja będzie musiała być zgodna z posiadaną dokumentacją. Szacunkowy koszt realizacji zadania to 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie realizacji. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z uwagami. Informujemy, że zakres parku kieszonkowego przy ul. Arbuzowej pokrywa się ze zgłoszonym wnioskiem do Funduszu Osiedlowego - Osiedle Leśnica - Priorytet 1. Tym samym zadanie to będzie realizowane niezależnie od WBO - nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 8) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
ZZM posiada dokumentację projektową zagospodarowania ""Ekoparku Stabłowice"" - część I oraz koncepcję zagospodarowania dla całego parku. Rekomendujemy, aby w ramach tego projektu, oprócz proponowanych przez Lidera nasadzeń, ścieżek i małej architektury, zrealizować również siłownię terenową (4 urządzenia) i plac zabaw (5 urządzeń), zgodnie z posiadaną dokumentacją.Do decyzji Lidera czy chce poddać taki zakres pod głosowanie WBO.
Szacunkowy koszt realizacji zadania nr 1 oraz nr 3 wskazanych we wniosku to 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie realizacji.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Projekty o zbliżonym według Urzędu Miejskiego Wrocławia zakresie: 316, 317. Podobny projekt został również zgłoszony do Funduszu Osiedlowego. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Celem projektu jest stworzenie parku kieszonkowego przy ul. Rzeszowskiej (Złotniki) oraz dalsza rozbudowa kompleksu Ekoparku Stabłowice:
1) Budowa parku przy zbiegu ul. Rzeszowskiej/Dębickiej przez uporządkowanie terenu; nasadzenie: kwiatów, krzewów, traw; instalacje lamp solarnych – świetlików; postawienie domków dla owadów; instalacja długich spiralnych ławek, tablicy edukacyjnej, montaż lup, aby obejrzeć życie przyrody z bliska oraz projekt małej pergoli.
2) Rozbudowa Ekoparku Stabłowice przez nowe nasadzenia (drzewa, zieleń wodną) oraz budowę ścieżek

Uzasadnienie projektu

Zachodnia dzielnice Wrocławia od dłuższego czasu walczą z przekraczającymi codziennie normami zanieczyszczenia powietrza. W szczególności mieszkańcy Stabłowic, jak i Złotnik borykają się z problemem braku zielonych, zacienionych miejsc pozwalających na odpoczynek w trakcie upałów oraz notorycznym smogiem wynikającym z ruchu komunikacyjnego oraz emisji zanieczyszczeń szczególnie w sezonie grzewczym. Nowe inwestycje przez swój zielony charakter obniżają latem temperaturę otoczenia, dają przestrzeń do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz zmniejszają zapylenie powietrza w okresach występowania smogu. Ponadto bliskie sąsiedztwo przedszkoli i szkół przy działkach pozwolą na wykorzystanie tych terenów do celów przyrodniczo-edukacyjnych.

Grupa beneficjentów projektu

Bezpośrednio mieszkańcy osiedli Leśnica, Złotniki, Stabłowice, pośrednio mieszkańcy dzielnic przyległych: Pracze Odrzańskie, Jerzmanowo

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Do 50 000 osób

Elementy projektu

50 x Drzewa
8 x Klomby kwiatów
8 x Śmietniki
2 x Ławki spiralne
500 x Ścieżki - nawierzchnia naturalna [m]

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Park kieszeniowy #1 - rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Rzeszowskiej – Dębickiej - działka nr 104, AM-11, Ekopart Stabłowice - przy ul. Starogajowej

Osiedle: Leśnica

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 456

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 456
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 790
Mężczyźni 666

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.