Nr projektu. 317

FOREST RUN! - wyznaczenie ścieżek biegowych i edukacyjnych na terenie parków Stabłowic, Złotnik i Leśnicy [WBO. 2020]

Głosów: 566

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Bartłomiej Chowański

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z zaznaczeniem, że dla lokalizacji EkoPark Stabłowice ZZM posiada koncepcję zagospodarowania, z tym, że w koncepcji nie ma zaplanowanej pętli biegowej. Wyznaczenie takiej trasy poprzedzone musiałoby być wykonaniem praktycznie większości ścieżek z planowanego układu. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem i MKZ na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Podobny projekt został również zgłoszony do Funduszu Osiedlowego. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z zaznaczeniem, że dla lokalizacji EkoPark Stabłowice ZZM posiada koncepcję zagospodarowania, z tym, że w koncepcji nie ma zaplanowanej pętli biegowej. Wyznaczenie takiej trasy poprzedzone musiałoby być wykonaniem praktycznie większości ścieżek z planowanego układu.
Szacunkowy koszt realizacji to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem i MKZ na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Projekty o zbliżonym według Urzędu Miejskiego Wrocławia zakresie: 295, 317. Podobny projekt został również zgłoszony do Funduszu Osiedlowego. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Celem projektu jest stworzenie oznaczenie ścieżek biegowych i edukacyjnych na terenie: parku leśnickiego, parku złotnickiego, lasu przy ul. Kosmonautów oraz Ekoparku Stabłowice. W wypadku tego ostatniego parku w zakres projektu wchodzi również przygotowanie nawierzchni naturalnej dla ścieżki o długości pętli ok. 1500 m. Na każdej ścieżce co 250 m powinien znajdować się znak metrażowy. Znaki powinny stanowić naturalny element parku - preferowany materiał wykonania to drewno. Przy wejściu do parków powinny powstać tablice informacyjne nt. przebiegu ścieżki biegowej i edukacyjnej. Ścieżki edukacyjne w postaci tablic leśnych powinny dotyczyć interesujących aspektów przyrodniczych, kulturowych i historycznych miejsc, w których się znajdą.

Uzasadnienie projektu

Chód, bieganie, nordic walking to bardzo popularne sporty uprawiane przez wrocławian praktycznie przez cały rok. Uatrakcyjnienie infrastruktury w zachodniej części pozwoli promować zdrowy styl życia mieszkańców Wrocławia. Aktualnie na zachodzie Wrocławia nie ma żadnych znakowanych szlaków biegowych. Brakuje również ścieżek edukacyjnych, które mogłyby być wykorzystane podczas edukacji przyrodniczej dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół.

Grupa beneficjentów projektu

Mieszkańcy Stabłowic, Złotnik i Leśnicy

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

5000 osób

Elementy projektu

30 x Tablice leśne - edukacyjne
30 x Drewniane znaczniki odległości w postaci kłody
4 x Tablice informacyjne przy wejściu do parku
1500 x Ścieżka w Ekoparku [m]

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Leśnica

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

566

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 566
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 295
Mężczyźni 271

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.