Nr projektu. 3

Drogi rowerowe na Sądowej - etap II [WBO. 2020]

Głosów: 1 061

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Mateusz Sernecki

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie wskazanym w formularzu poprawkowym. Jako projekt osiedlowy możliwe jest zrealizowanie dwukierunkowej drogi rowerowej od Placu Legionów do ul. Świebodzkiej, po zachodniej stronie ul. Podwale. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie, z uwagą że jest już tworzona dokumentacja projektowa na infrastrukturę rowerową na tym odcinku. Zaprojektowanie ścieżki rowerowej po stronie wschodniej na odcinku od ul. Świebodzkiej do ul. Podwale okazało się niemożliwe, brak miejsca na zachowanie separacji ruchu rowerowego. W związku z tym w zleconej dokumentacji są ścieżki jednokierunkowe dwustronne na odcinku Piłsudskiego- Świebodzka i ścieżka jednostronna dwukierunkowa po stronie zachodniej ul. Sądowej, plus przejazdy przez Sądową i Podwale z łącznikiem do Promenady Staromiejskiej. Dodatkowo korekty sygnalizacji świetlnej tam gdzie tego potrzeba. Jednak szacunkowy koszt tego odcinka to kwota 2 000 000 zł. Tym samym do Lidera należy decyzja, czy chce przenieść projekt do puli projektów ponadosiedlowych. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Drugi etap budowy infrastruktury rowerowej na ul. Sądowej, będącej przedłużeniem dróg rowerowych na Grabiszyńskiej w stronę centrum. Tym razem po stronie zachodniej w stronę Promenady Staromiejskiej!

Uzasadnienie projektu

Projekt pozwoli połączyć istniejącą infrastrukturę rowerową na ul. Grabiszyńskiej w stronę Promenady Staromiejskiej, dzięki czemu zniknie istotna luka w sieci wrocławskich dróg rowerowych.

Grupa beneficjentów projektu

Wrocławscy rowerzyści oraz ci, którzy chcieliby do nich dołączyć ale brakuje im do tego infrastruktury.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Około 50-100 tys. rowerzystów, z każdym rokiem coraz więcej.

Elementy projektu

300 x Dwukierunkowa droga dla rowerów szerokości 2,5m na odcinku pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. Świebodzką

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Przedmieście Świdnickie

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 061

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 061
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 523
Mężczyźni 538

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.