Nr projektu. 2

Rowerowy Wrocław 2020 [WBO. 2020]

Głosów: 3 185

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 2 000 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Mateusz Sernecki

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie wskazanym w formularzu poprawkowym:
1. ul. Skargi - połączenie pomiędzy Promenadą Staromiejską a ul. Nową, w formie przejazdu rowerowego za przystankiem tramwajowym,
2. ul. Powstańców Śląskich - dwukierunkowa droga rowerowa łącząca ul. Racławicką z istniejącą infrastrukturą na skrzyżowaniu z Hallera,
3. ul. Widok - dwukierunkowa droga rowerowa lub ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy Menniczą a pl. Teatralnym po zachodniej stronie,
4. ul. Ofiar Oświęcimskich - likwidacja schodków w przejściu pomiędzy Szewską a Świdnicką lub budowa krótkiej rampy, w miarę możliwości zastąpienie szlabanu na wjeździe na parking słupkiem chowanym w ziemi lub składanym (łatwym do ominięcia przez rowerzystów). W przypadku budowy rampy, będzie ona musiała być dostosowana do ruchu osób z niepełnosprawnościami. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 2 000 000 zł, jednak ze względu na szeroki zakres projektu prawdopodobnie będzie konieczne jego etapowanie. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie lokalizacji 3 i 5 - ul. Powstańców Śląskich - dwukierunkowa droga rowerowa łącząca ul. Racławicką z istniejącą infrastrukturą na skrzyżowaniu z Hallera i ul. Widok i Bożego Ciała - pasy lub drogi rowerowe w miarę dostępnego miejsca. Szacunkowy koszt realizacji to 1 300 000 zł.
Ad. 1 ul. Kołłątaja - łącznik od Rejtana do Piłsudskiego
Ocena negatywna z uwagi na duży ruch komunikacji miejskiej oraz ze względów bezpieczeństwa. Ponadto, z uwagi na to, że wskazany teren znajduje się w obszarze zabytkowym projekt, uzyskał negatywną ocenę Miejskiego Konserwatora Zabytków. Tym samym projekt nie spełnia kryteriów określonych w § 7 ust. 2. pkt 5) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Ad. 2 Jana Pawła II - połączenie pomiędzy ul. Ruską a Św. Mikołaja
Ocena negatywna, ponieważ budowa przejazdu wiązałaby się z instalacją 2 dodatkowych sygnalizacji świetlnych oraz przebudową peronu tramwajowego. Szacunkowy koszt przekracza maksymalną dla projektów WBO kwotę 2 mln zł i nie spełnia kryteriów określonych w § 2 ust. 2. pkt 10) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Ad. 3 ul. Powstańców Śląskich - dwukierunkowa droga rowerowa łącząca ul. Racławicką z istniejącą infrastrukturą na skrzyżowaniu z Hallera
Ocena pozytywna z zaznaczeniem, że należy uwzględnić przestawienie latarni i słupa trakcyjnego. Szacunkowy koszt to 300 000 zł.
Ad. 4 ul. Skargi - połączenie pomiędzy Promenadą Staromiejską a ul. Nową
Ocena negatywna, ponieważ połączenie promenady z ul. Nową wymagałoby skrócenia peronu tramwajowego i budowy sygnalizacji, która pogorszyłaby warunki komunikacji tramwajowej. Istnieje już dwukierunkowy przejazd rowerowy przy ul. Podwale oraz przejazd przy ulicy Teatralnej. Projekt w tym zakresie nie spełnia kryteriów określonych w § 2 ust. 2. pkt 8) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Ad. 5 ul. Widok i Bożego Ciała - pasy lub drogi rowerowe w miarę dostępnego miejsca
Ocena pozytywna, szacunkowy koszt to 1 000 000 zł.
Ad. 6 ul. Ofiar Oświęcimskich - likwidacja schodków w przejściu pomiędzy Szewską a Świdnicką
Ocena negatywna z uwagi na to, że działka w przejeździe bramowym nie należy do Gminy Wrocław - działka współwłasność gminy i osób fizycznych. Tym samym projekt nie spełnia kryteriów określonych w § 2 ust. 2. pkt 5) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Projekty o zbliżonym według Urzędu Miejskiego Wrocławia zakresie: 2, 4.

Opis projektu

Kontynuacja projektów Rowerowy Wrocław z poprzednich edycji WBO, których celem jest uzupełnienie dziur w sieci wrocławskich dróg rowerowych. Proponowane na ten rok lokalizacje: Skargi, Powstańców Śląskich, Ofiar Oświęcimskich, Widok.

Uzasadnienie projektu

Na wybranych ulicach brakuje dróg rowerowych, są one nieciągłe lub nieprzystosowane do realiów ruchu. Rowerzyści potrzebują infrastruktury, która zapewni im: bezpieczeństwo, wygodę, oraz bezpośredni i szybki dojazd do celu, w tym celu trzeba załatać trochę dziur w sieci dróg rowerowych we Wrocławiu.

Grupa beneficjentów projektu

Projekt obejmuje różne lokalizacje w mieście, uzupełniając istotne luki w sieci wrocławskich tras rowerowych

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Około 50-100 tys. rowerzystów, z każdym rokiem coraz więcej.

Elementy projektu

1 x ul. Powstańców Śląskich - dwukierunkowa droga rowerowa łącząca ul. Racławicką z istniejącą infrastrukturą na skrzyżowaniu z Hallera
1 x ul. Skargi - połączenie pomiędzy Promenadą Staromiejską a ul. Nową, w formie przejazdu rowerowego za przystankiem tramwajowym
1 x ul. Widok - dwukierunkowa droga rowerowa lub ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy Menniczą a pl. Teatralnym po zachodniej stronie
1 x ul. Ofiar Oświęcimskich - likwidacja schodków w przejściu pomiędzy Szewską a Świdnicką lub budowa krótkiej rampy, w miarę możliwości zastąpienie szlabanu na wjeździe na parking słupkiem chowanym w ziemi lub składanym (łatwym do ominięcia przez rowerzystów

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Wrocław, Stare Miasto, Borek

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

3 185

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 3 183
Papier 2

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 619
Mężczyźni 1 566

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.