Nr projektu. 244

Rowerem do Parku Tysiąclecia - odcinek 2 (droga rowerowa od ul. Rogowskiej do ul. Kołobrzeskiej) [WBO. 2020]

Głosów: 418

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Wojciech Witek

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z uwagami. Konieczne jest uwzględnienie w prowadzonych pracach projektowych dla tramwaju na Nowym Dworze, zjazdu z ul. Rogowskiej na wskazany w planie ciąg pieszo-rowerowy. Ponadto ze względu na to, że ścieżka rowerowa planowana jest w sąsiedztwie terenów należących do PKP, konieczność uzgodnienia projektu z ww. właścicielem. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z uwagami. Konieczne jest uwzględnienie w prowadzonych pracach projektowych dla tramwaju na Nowym Dworze, zjazdu z ul. Rogowskiej na wskazany w planie ciąg pieszo-rowerowy. Ponadto, ze względu na to, że ścieżka rowerowa planowana jest w sąsiedztwie terenów należących do PKP, konieczność uzgodnienia projektu z ww. właścicielem. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Rogowską a ul. Żernicką oraz fragmentu drogi dla rowerów w ciągu ul. Żernickiej od nowego ciągu do ul. Kołobrzeskiej

Uzasadnienie projektu

Celem projektu jest budowa drogi rowerowej ułatwiającej dojazd z Nowego Dworu do leśnej części Parku Tysiąclecia oraz sąsiednich osiedli oraz utworzenie ciągu pieszego skracającego drogę pomiędzy osiedlami Nowy Dwór i Kuźniki. Obecnie powyższe połączenie istnieje "na dziko" przez niezagospodarowany teren na tyłach parkingu strzeżonego, który zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego jest przeznaczony pod budowę ciągu pieszo-rowerowego. Budowa ciągu pozwoli "ucywilizować" powyższy teren, poprawić bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów oraz wpiąć istniejącą oraz proponowaną drogę rowerową (projekt WBO2020 nr 229) w ciągu ul. Żernickiej w system dróg rowerowych Wrocławia.

Grupa beneficjentów projektu

Rowerzyści, piesi

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

15000

Elementy projektu

1 x Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Rogowską a ul. Żernicką na obszarze 4KDPR/1 zawartm w MPZP nr 427
1 x Budowa fragmentu drogi rowerowej w ciągu ul. Żernickiej od nowego ciągu pieszo-rowerowego do ul. Kołobrzeskiej

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Kuźniki, Nowy Dwór

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

418

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 418
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 221
Mężczyźni 197

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.