Nr projektu. 245

Rowerowy Wrocław: ścieżka (pas) dla rowerów przy ul. Dubois (od Mostu Mieszczańskiego do ul. Drobnera) [WBO. 2020]

Głosów: 410

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 2 000 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z zaznaczeniem, że aktualnie trwają prace projektowe nad tym odcinkiem. Zakładają one wyznaczenie jednokierunkowych dróg dla rowerów i pasów ruchu dla rowerów po obu stronach jezdni. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z zaznaczeniem, że aktualnie trwają prace projektowe nad tym odcinkiem. Zakładają one wyznaczenie jednokierunkowych dróg dla rowerów i pasów ruchu dla rowerów po obu stronach jezdni. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji to 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Budowa ścieżki rowerowej lub pasa dla rowerów od Mostu Mieszczańskiego do ul. Drobnera celem stworzenia bezpiecznego ciągu komunikacyjnego aż do pl. Bema. Obecnie istniejąca ścieżka rowerowa kończy się na Moście Mieszczańskim by ponownie pojawić się przy ul. Drobnera - rowerzyści kontynuują częściowo jazdę po chodniku, utrudniając ruch pieszych, gdyż ul. Dubois to dwa pasy szybkiego ruchu w każdą stronę, po których kierowcy poruszają się często z nadmierną szybkością, co uniemożliwia rowerzystom włączenie się do ruchu. Wydzielenie ścieżki lub pasa na jezdni dla rowerów wpłynęłoby na poprawę bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Uzasadnienie projektu

Zwiększenie mobilności i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Grupa beneficjentów projektu

Wszyscy mieszkańcy Wrocławia i uczestnicy ruchu drogowego. Dzięki wydzieleniu ścieżki/pasa skorzystają rowerzyści (większe bezpieczeństwo jazdy), ale też kierowcy i piesi (zminimalizowanie kolizji).

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Co dzień trasę tę pokonuje średnio 30-40 rowerzystów i kilkadziesiąt osób pieszych oraz mieszkańców okolicznych budynków oraz kilkaset aut.

Elementy projektu

1 x Budowa ścieżki rowerowej lub pasa dla rowerów

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Od Mostu Mieszczańskiego do skrzyżowania ulic Dubois/Drobnera.

Osiedle: Nadodrze

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

410

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 409
Papier 1

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 201
Mężczyźni 209

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.