Nr projektu. 1

Park Mieszczański - Nowy centralny park Wrocławia [WBO. 2020]

Głosów: 3 892

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 2 000 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: MArcin Radlak

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 2 000 000 zł, ale taka kwota nie wystarczy na docelowe zagospodarowanie 4 ha parku i konieczne będzie etapowanie inwestycji. Dokładny zakres oraz kolejne etapy budowy parku zostaną ustalone na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony negatywnie, ponieważ wskazana lokalizacja nie należy do Gminy Wrocław. Tym samym projekt nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 5) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Obecnie trwają jednak działania mające na celu uzyskanie przez Gminę Wrocław własności działki, w przypadku uzyskania praw do działki projekt będzie poddany pod głosowanie.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Celem projektu jest stworzenie całkowicie nowego parku dostępnego dla wszystkich mieszkańców Wrocławia. 

4ha na Kępie Mieszczańskie jak na wrocławskie warunki to teren niemałych rozmiarów, wydaje się być jednym z ostatnich niezabudowanych miejsc w ścisłym centrum przeznaczonym na park, zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (patrz załączony zrzut ekranu).

W dobie starania się Wrocławia o zielona stolicę może to być jedna z flagowych inwestycji, która pozwoli zbliżyć się do tytułu.

Po więcej szczegółów zapraszamy na grupę, która intensywnie działa w celu stworzenia parku na Kępie Mieszczańskiej: https://www.facebook.com/groups/ParkNaKepieMieszczanskiej/

Uzasadnienie projektu

Aktualnie ścisłe centrum charakteryzuje się niewielką ilością miejsc zielonych. W dobie wszechobecnego smogu, sąsiadującej elektrociepłowni emitującej duże ilości CO2 do atmosfery oraz dzielnicy Nadodrze z największą ilością pieców węglowych w mieście, istnieje ewidentna potrzeba nowych drzew i to w dużej ilości, aby równoważyć powyższe negatywne dla zdrowia I środowiska czynniki inwestując w zieleń miejską. Dwa drzewa średniej wielkości zaspokajają roczne potrzeby na tlen jednej osoby.

Grupa beneficjentów projektu

Największymi beneficjentami projektu będą mieszkańcy ścisłego centrum, aczkolwiek skorzysta na tym cały wrocław, ponieważ mieszkańcy z dalszych osiedli też będą mogli spędzać czas w parku

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Caly wroclaw ponad 600k mieszkańców
Szczególnie
Szczepin: 20k
Nadodrze: 25k
Kleczków: 6k
Stare miasto: 52k

Elementy projektu

1 x Uporządkowanie terenu
1 x Wytyczenie alejek
1 x Nasadzenie drzew
1 x Nasadzenie krzewów

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Park w centrum wyspy mieszczańskiej

Osiedle: Nadodrze

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

3 892

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 3 892
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 2 061
Mężczyźni 1 831

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.