Nr projektu. 194

Ptaki bezpieczne w mieście: wiaty przystankowe widoczne dla ptaków [WBO. 2020]

Głosów: 642

Kategoria: komunikacja zbiorowa

Budżet zweryfikowany: 200 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Ewa Zyśk-Gorczyńska

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Ostateczne lokalizacje oraz dokładny wygląd zabezpieczeń zostanie ustalony na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 200 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie, ostateczne lokalizacje oraz dokładny wygląd zabezpieczeń zostanie ustalony na etapie realizacji projektu. Szacunkowy koszt realizacji to 200 000 zł.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Ptasie kolizji z szybami, mimo olbrzymiej skali zjawiska są wciąż problemem mało rozpoznawanym. Niewidoczna dla ptaków infrastruktura jest powszechnie projektowana w przestrzeni miejskiej. Tymczasem naukowcy szacują i alarmują: w wyniku kolizji z transparentnymi powierzchniami giną miliardy ptaków, tym samym szyby stanowią jedną z głównych przyczyn spadku liczebności ptaków. W ostatnich latach w przestrzeni publicznej pojawiło się nowe zagrożenie dla ptaków, są to szklane wiaty przystankowe komunikacji zbiorowej. Wydawać by się mogło, że tak niewielkie elementy infrastruktury nie będą negatywnie oddziaływać na awifaunę. Jednak badania naukowe wskazują jednoznacznie: szklane wiaty przystankowe stanowią śmiertelne zagrożenie dla ptaków.

Uzasadnienie projektu

Nowoczesna i transparentna infrastruktura zagraża ptakom. Nie trzeba likwidować przystanków ani wracać do czasów przystanków blaszanych czy murowanych. Rozwiązanie jest łatwiejsze: można okleić, pomalować przystanki widocznymi dla ptaków naklejkami/wzorami. Nie mogą być to jednak czarne sylwetki ptaków (udowodniono, że są one nieskuteczne). Ptaki traktują je jak kolejną przeszkodę w torze swojego lotu i starając się je ominąć wpadają na szybę. Najlepiej zastosować naklejki, np. paski, kropki, naklejki artystyczne (zaprojektowane z myślą o użytkownikach komunikacji zbiorowej, pełniące potrzebną funkcję edukacyjną). Takie zabezpieczenia będą upiększać przestrzeń publiczną i jednocześnie będą pełnić ważną funkcję ochroniarską i edukacyjną.

Grupa beneficjentów projektu

Projekt zabezpieczenia szklanych paneli wiat przystankowych skierowany jest do wszystkich mieszkańców Wrocławia. Stanowi ważną i ogólnodostępną formą edukacji dla wszystkich grup społecznych.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

100 000

Elementy projektu

50 x zabezpieczenie szklanych paneli wiat przystankowych (liczba wiat do zabezpieczenia 50)
50 x umycie szklanych paneli, przygotowanie do oklejania/malowania (liczba wiat: 50)

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Priorytetowo przed uderzeniami ptaków zostaną zabezpieczone wiaty zlokalizowane w pobliżu miejsc atrakcyjnych dla ptaków. Wybrano cztery duże parki miejskie we Wrocławiu (Park Wschodni, Park Grabiszyński, Park Zachodni, Park Szczytnicki). Wiaty zostaną zabezpieczone wzdłuż ulic otaczających parki np. w przypadku Parku Zachodniego: zabezpieczone zostaną wiaty tramwajowe i autobusowe zlokalizowane na ulicy Pilczyckiej, Kozanowskiej i Lotniczej. Jeśli zostanie funduszy zabezpieczone powinny zostać wiaty wzdłuż ulicy generała Hallera, na których regularnie odnotowuje się ślady kolizji ptaków.

Osiedle: Grabiszyn-Grabiszynek, Księże, Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Wrocław

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

642

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 642
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 467
Mężczyźni 175

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.