Nr projektu. 193

EDUFUN – ETAP I: „Kozanowska Osada Przygody” [WBO. 2020]

Głosów: 3 051

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Krzysztof Chudy

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie opisanym w formularzu poprawkowym. Szacunkowy koszt inwestycji to 750 000 zł, ale ze względu na szeroki zakres inwestycji, prawdopodobnie konieczne będzie jego etapowanie. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie, z wyłączeniem działek znajdujących się na obszarze oznaczonym jako C - teren w MPZP w całości przeznaczony pod pas drogowy. Na terenie oznaczonym jako B realizacja parku linowego została oceniona negatywnie, ponieważ do realizacji potrzebna byłaby wycinka zieleni. Poza tym teren zlokalizowany w bezpośredniej bliskości ruchliwej ul. Pilczyckiej nie wydaje się być dobrym miejscem na lokalizowanie funkcji rekreacyjnych. W tym zakresie projekt nie spełniają kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 1) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Szacunkowy koszt pozostałego zakresu został określony na 750 000 zł., ale ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej i możliwe, że projekt będzie potrzebował etapowania.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.
Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Celem projektu jest zagospodarowanie przestrzeni znajdującej się między Szkołą Podstawowa nr 33 a ulica Pilczycką. Teren ten posiada duży potencjał ze względu na swoje położenie - łącznik osiedla z Parkiem Zachodnim. Ideą projektu jest przemodelowanie tego obszaru i nadania mu charakteru wypoczynkowo-edukacyjnego promującego przyrodę ożywioną i nieożywioną Dolnego Śląska. Część wypoczynkową zrealizujemy poprzez „skwer równowagi” w południowo-wschodniej części oraz bieżnię do skoków w dal (uzupełnienie istniejących boisk) a część edukacyjną przez ścieżki z okazami drzew, krzewów i skał występujących na terenie naszej krainy geograficznej (informacja za pomocą kodów QR na komórce).

Uzasadnienie projektu

W dobie przemian klimatycznych oraz pogarszającej się jakości powietrza ważne jest, aby z jednej strony edukować społeczeństwo, a z drugiej tworzyć „zielone wyspy”, w których będzie można odpocząć i zrelaksować się w czasie wolnym.
Celem projektu jest stworzenie skweru, na którym dzieci w różnym wieku oraz dorośli będą mogli odpoczywając bawić się, oraz poznawać przyrodę Dolnego Śląska, dzięki czemu poszerzą swoją wiedzą przyrodniczą i geologiczną. Dodatkowo budowa stacji pomiaru jakości powietrza pozwoli na informowanie mieszkańców o jego jakości, ważne, by mieszkańcy poznali czynniki odpowiedzialne za to, czym oddychamy, przez co Miasto będzie mogło promować wiedze proekologiczną oraz będzie mogło budować dobre nawyki mieszkańców.

Grupa beneficjentów projektu

Wszystkie grupy społeczne: dzieci – bawiące się na placu zabaw, uczniowie – mogący zaczerpnąć wiedzy przyrodniczej, rodzice, osoby dorosłe – korzystający ze strefy odpoczynku.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Zakładamy, że będzie to około 5000 osób (dzieci szkolne, rodzice, mieszkańcy całego osiedla, piesi i rowerzyści idący/jadący z Parku Zachodniego ku Odrze).

Elementy projektu

Drzewa
Krzewy
Ławki
Monitoring
Tablica informacyjna informująca o projekcie i stanowiskach przyrodniczych
Serwis informacyjny (www) z wersją mobilną o stanowiskach przyrodniczych
Stojak na rowery (>8 stanowisk)
Maszty/słupki do żagli przeciwsłonecznych ocieniających (wysokość min. 2,3m) – 12 sztuk plus żagle przeciwsłoneczne (min.4x4m) – 3 sztuki. Komplet 4 słupki+1 żagiel.
Drobna infrastruktura dla ptactwa i owadów – poidełka, karmniki, budki lęgowe, domki dla owadów
System zagospodarowania wody deszczowej na cele podlewania ogrodu
Założenie lub renowacja i uporządkowanie 1400m2 zielenie niskiej (trawnika)
Wymalowanie ścieżek rowerowych i stref (chodników) dla pieszych wraz z elementami oznakowania poziomego w celu nauki poruszania się rowerem/hulajnogą w obszarze ruchu pieszego i samochodowego.
„Skwer równowagi” teren stanowiący przedłużenie funkcji rekreacyjno sportowej wokół szkoły na którym dzieci będą mogły ćwiczyć równowagę z wykorzystaniem równoważni, trawersów ażurowych, kładek. Elementy te wykonane będą z materiałów naturalnych. Muszą być one wkomponowane w istniejącą roślinność niską i wysoką tak aby tworzyły z nią harmonijną całość.
Teren ten dysponowany jest do stworzenia takiego miejsca rozwoju fizycznego i naukowego ze względu na zacienienie (wyjątek w okolicy szkoły). Dodatkowo jest to potencjalny ciąg komunikacyjny dla dzieci i młodzieży dojeżdżającej komunikacja miejską, której przystanki znajdują się przy ul. Pilczyckiej.
(na wykonanie tego rodzaju parku przyjęto w projekcie sumę 250 000zł – do tej sumy na etapie projektu wykonawczego należy dobrać urządzenia i wyposażenie)
Budowa ścieżek piaszczysto – żwirowych o długości ok. 300m
Oświetlenie terenu z wykorzystaniem lamp LED-owych masztowych (w miarę możliwości z wykorzystaniem energii fotowoltaicznej)
Wykonanie stanowisk prezentujących skały Dolnego Śląska (kamień z kamieniołomu, kamień stosowany w budownictwie, kamień obrobiony kamieniarsko)
Stacja meteorologiczna mierząca

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: adres: Kolista - Pilczycka – Modra

Osiedle: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

3 051

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 3 051
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 763
Mężczyźni 1 288

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.