Nr projektu. 137

Remont chodnika po obu stronach ulicy Rychtalskiej na odcinku od ul. Jedności Narodowej do wiaduktu kolejowego. [WBO. 2020]

Głosów: 932

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 350 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Krzysztof Kierecki

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z uwagami. Realizacja budowy chodnika jest możliwa po stronie południowej. Podczas remontu chodnika po stronie zabytkowych obiektów należy pozostawić kamienny zjazd w niezmienionej formie oraz granitowe krawężniki w ciągu ulicy. Strona północna zostanie zrealizowana w ramach inwestycji „Budowa trasy rowerowej wzdłuż ul. Jedności Narodowej”. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 350 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Projekt został oceniony negatywnie w zakresie odmalowania przejścia pod wiaduktem i zainstalowania tam dodatkowego oświetlenia. Wiadukt jest obiektem PKP. Tym samym projekt nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 5) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z uwagami. Realizacja budowy chodnika jest możliwa po stronie południowej. Podczas remontu chodnika po stronie zabytkowych obiektów należy pozostawić kamienny zjazd w niezmienionej formie oraz granitowe krawężniki w ciągu ulicy. Strona północna zostanie zrealizowana w ramach inwestycji „Budowa trasy rowerowej wzdłuż ul. Jedności Narodowej”. Szacunkowy koszt realizacji projektu to 350 000 zł.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Projekt został oceniony negatywnie w zakresie odmalowania przejścia pod wiaduktem i zainstalowania tam dodatkowego oświetlenia. Wiadukt jest obiektem PKP. Tym samym projekt nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 5) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.
Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest wyremontowanie chodników po obu stronach ul. Rychtalskiej na odcinku od ul. Jedności Narodowej do wiaduktu kolejowego wraz odmalowaniem przejścia pod wiaduktem i zainstalowaniem tam dodatkowego oświetlenia.

Remont ma na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa poruszania się osób, które mieszkają i pracują przy ulicach Antoniego Słonimskiego, Rychtalskiej, Zakładowej, Browarnej itp.

Uzasadnienie projektu

Chodnik wzdłuż ul. Rychtalskiej na wskazanym odcinku jest w bardzo złym stanie, a służy codziennie setkom osób przemieszczających się od przystanków tramwajowych przy ul. Jedności Narodowej do budynków znajdujących się przy ul. Antoniego Słonimskiego, Zakładowa, Rychtalska.

W budynkach tych mieszkają i pracują między innymi osoby niepełnosprawne oraz rodziny z małymi dziećmi, dla których poruszanie się po zniszczonym chodniku jest uciążliwe.

Przejście pod wiaduktem kolejowym jest zaniedbane i niedoświetlone - wymaga zarówno wizualnego odświeżenia jak i zainstalowania dodatkowego oświetlenia, żeby zwiększyć bezpieczeństwo i komfort poruszających się tam pieszych.

Grupa beneficjentów projektu

Mieszkańcy i pracownicy osiedla Promenady Wrocławskie, Echo Zebra, Mój Dom, Archicom - łącznie ponad 20 budynków mieszkalnych i biurowców o wysokości od 6 do 18 kondygnacji.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Ok. 15 tys. osób

Elementy projektu

1 x Remont chodnika po obu stronach ul. Rychtalskiej - od ul. Jedności Narodowej do wiaduktu kolejowego
1 x Instalacja dodatkowego oświetlenia pod wiaduktem kolejowym
1 x Odmalowanie przejścia pod wiaduktem kolejowym

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Kleczków, Ołbin

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

932

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 932
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 501
Mężczyźni 431

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.