Nr projektu. 138

Zielona Ściana osiedla Gaj #2 [WBO. 2020]

Głosów: 671

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 400 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Wojciech Walczak

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 400 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji projektu to 400 000 zł.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.
Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Fragment ulicy Działkowej (Wambierzyckiej) przy ulicy Świeradowskiej od strony "niskiego Gaju" to trakt codziennych podróży pieszych w kierunku przystanku tramwajowego oraz do centrum handlowego Gaj po drugiej stronie ulicy. Niestety fragment tej bardzo popularnej trasy jest bardzo nieprzyjazny mieszkańcom, część drogi nie ma w ogóle chodnika, samochody pozostawiane na resztkach trawnika, w nocy jest ciemno i niebezpiecznie a trasą naprawdę podąża bardzo dużo ludzi od rana do wieczora (to jest główny trakt pieszy z dużej ilości bloków z okolic Kłodzkiej/Radkowskiej. Chcielibyśmy stworzyć wygodne, bezpieczne dla wszystkich użytkowników, przejście w kierunku tramwaju. Zieleń spowoduje spadek hałasu oraz ochronę przed skwarem w upalne dni.

Uzasadnienie projektu

Realizacja projektu umożliwi komfortowe i bezpieczne chodzenie oraz dojazd w newralgicznym miejscu z którego korzysta bardzo duża ilość mieszkańców.

Niewielka kwota na realizację projektu na podstawie analogicznego projektu z drugiej strony ulicy.

Grupa beneficjentów projektu

Mieszkańcy osiedla Gaj mieszkający przy ulicach Wambierzycka, Kłodzka, Radkowska - praktycznie połowa osiedla 'niskiego Gaju' (na południe od Świeradowskiej).

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

10000

Elementy projektu

100 x budowa chodnika - szacowana długość w m
50 x wysokie krawężniki uniemożliwiające parkowanie na trawie
10 x nasadzenia drzew
10 x elementy małej architektury - domek dla jeży, oaza dla ptaków, ławki, kosze na odpadki

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Gaj

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

671

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 671
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 359
Mężczyźni 312

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.