Nr projektu. 49

Zielone przystanki: 4 kolejne przystanki [WBO. 2019]

Głosów: 392

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 2 000 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie dla lokalizacji: Opera, Arkady Capitol, Rondo Powstańców Śląskich i Hala Targowa. W chwili obecnej prowadzone jest pilotażowe zagospodarowanie zielonego przystanku tramwajowego na ul. Kazimierza Wielkiego/Ruska. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

"Projekt został oceniony negatywnie, ponieważ wskazany zakres przekracza maksymalna kwotę projektu WBO 2019, tj. 2 mln zł. Tym samym projekt nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 10) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Lider powinien ograniczyć zakres projektu oraz wskazać lokalizacje przystanków, które mają zostać przebudowane. Ponadto, w ramach Zielonego WBO 2017 zostały przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania zielonych przystanków. UM posiada już gotową koncepcję dla zielonych przystanków. Projekt jest pilotażowy.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. "

Opis projektu

Proponuję kontynuację projektu 694 zielone WBO 2018, który zdobył tak duże poparcie mieszkańców naszego miasta i rozszerzenie go na 10 kolejnych przystanków, wybranych w konsultacjach społecznych:
Przykład z Eindhoven:
https://inhabitat.com/wvttk-architects-living-bus-shelter-in-eindh

'Projekt zakłada utworzenie zielonych przystanków w wybranych lokalizacjach w centrum Wrocławia poprzez obsadzenie ich konstrukcji roślinami pnącymi. Roślinność rosłaby w skrzynkach i zostałaby wprowadzone na kratownice wzdłuż bocznych oraz tylnej ściany wiat, bez ingerencji w ich konstrukcję. Dzięki nasadzeniom pnączy oczekiwanie na pojazd komunikacji miejskiej stanie się przyjemniejsze, a wiaty przystankowe zyskają nową, bardziej estetyczną formę.'

Uzasadnienie projektu

Proponuję kontynuację projektu 694 WBO 2018, który zdobył tak duże poparcie mieszkańców naszego miasta i rozszerzenie go na 10 kolejnych przystanków, wybranych w konsultacjach społecznych:
Poglądowo przykład z Eindhoven:
https://inhabitat.com/wvttk-architects-living-bus-shelter-in-eindh

'Projekt zakłada utworzenie zielonych przystanków w wybranych lokalizacjach w centrum Wrocławia poprzez obsadzenie ich konstrukcji roślinami pnącymi. Roślinność rosłaby w skrzynkach i zostałaby wprowadzone na kratownice wzdłuż bocznych oraz tylnej ściany wiat, bez ingerencji w ich konstrukcję. Dzięki nasadzeniom pnączy oczekiwanie na pojazd komunikacji miejskiej stanie się przyjemniejsze, a wiaty przystankowe zyskają nową, bardziej estetyczną formę.'

Grupa beneficjentów projektu

Wszyscy mieszkańcy Wrocławia

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

700000

Elementy projektu

10 x zielone przystanki

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: 1. Opera 2. Arkady Capitol 3. Rondo Powstańców Śląskich 4. Hala Targowa

Osiedle: Wrocław, Powstańców Śląskich, Przedmieście Świdnickie, Stare Miasto

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

392

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 392
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 230
Mężczyźni 162

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.