Nr projektu. 412

Rekreacja na Przedmieściu Oławskim: plac zabaw, siłownie zewnętrzne i strefa seniora – kontynuacja [WBO. 2019]

Głosów: 735

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Barbara Mitev

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie wskazanym w formularzu poprawkowym. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji zadania to 300 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie realizacji inwestycji.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Projekt stanowi kontynuację dwóch zwycięskich projektów w kategorii rekreacja na Przedmieściu Oławskim: nr 568 z WBO 2016 oraz nr 303 z WBO 2018.
Ideą jest stworzenie sieci rekreacji na całym osiedlu dla osób w każdym wieku zarówno mieszkających na Przedmieściu Oławskim , jak i tu przebywających (uczących się, pracujących, odpoczywających), a także mieszkańców sąsiednich osiedli.

Projekt 303 WBO 2018
W okolicach istniejącego placu zabaw na Niskich Łąkach planowana jest budowa Centrum Ruchu na Niskich Łąkach (projekt w załączniku). Wygrana w zeszłorocznej edycji WBO oraz dodatkowe środki przyznane w ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedli zagwarantują realizację I etapu projektu:
- plac zabaw dla dzieci 0-3lat (przebudowa istniejącego)
- siłownia zewnętrzna – częściowo
- kompleksowe zagospodarowanie terenu (alejki, nasadzenia, ławki, kosze).

W tegorocznej edycji WBO uzyskane środki zostaną przeznaczone na II etap:
- doposażenie siłowni zewnętrznej
- budowy placu zabaw dla dzieci 4-12 lat
- budowę strefy seniora (stoliki do gry w szachy, zacienione ławki, ew. boisko do buli).
Wykorzystana zostanie także częśćistniejących urządzeń (drążki, stół do ping- ponga, przeplotnia, drabinka).

W III etapie, po zmianie planu miejscowego, zrealizowany zostanie plac zabaw dla dzieci starszych
– na razie wyłączony jest on z projektu (urządzenia XIX-XXVI). Wtedy też, w miarę dostępności funduszy, zostaną doposażone pozostałe strefy Centrum Ruchu (np. huśtawki, stoły do szachów itd.)
[Jeśli plan miejscowy i dostępne środki na to pozwolą, III etap zostanie zrealizowany wraz z II etapem prac.]

Projekt 568 WBO 2016 oraz 455 WBO 2018
Wygrany projekt z 2016r. pozwolił na budowę ogólnodostępnego boiska w podwórzu między ulicami Komuny Paryskiej 32-34 a Worcella 21-23 (I etap). Doskonałym jego uzupełnieniem będzieplanowana w II etapie budowa siłowni zewnętrznej typu outdoor z takimi urządzeniami jak wahadło, biegacz, twister, wioślarz, orbitrek, ławka, jeździec, narciarz, rower czy motyl. Przewidziano także montaż ławek i koszy na śmieci.

Uzasadnienie projektu

Przedmieście Oławskie jest osiedlem położonym w sercu Wrocławia, szczególnie zaś Niskie Łąki są miejscem rekreacji licznych wrocławian, nie tylko mieszkańców osiedla. Brakuje tu jednak infrastruktury rekreacyjnej, która mogłaby służyć wszystkim korzystającym z tych terenów. Niniejszy projekt odpowiada na te potrzeby.

Ponadto na osiedlu mieszkają liczni studenci, osoby pracujące, do licznych szkół uczęszczają uczniowie, nie tylko z Wrocławia. Budowa infrastruktury promującej aktywność fizyczną jest adresowana także do nich.

Projekt Centrum Ruchu i siłowni wpisuje się w działania rewitalizacyjne na Przedmieściu Oławskim, w tym rewitalizacji nabrzeży Oławy. Ma on na celu stworzenie atrakcyjnych terenów rekreacyjnych dla całego Wrocławia nad rzeką Oławą, jak również zapewnienie rekreacji wewnątrz osiedla.

Projekt Centrum Ruchu na Niskich Łąkach posiada kompletną dokumentację projektową opracowaną przez Zarząd Zieleni Miejskiej, zaś w zeszłym roku uzyskał częściowe finansowanie w ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedli (PIRO).Uzyskano także środki (250 tys. zł) z wygranej w WBO 2018. Obecnie potrzebne są fundusze na realizację II etapu projektu. Realizacja I etapu rozpocznie się do końca 2019r.

Grupa beneficjentów projektu

Beneficjentami projektu są mieszkańcy Przedmieścia Oławskiego oraz przyległych osiedli (plac Grunwaldzki, Biskupin, Stare Miasto), a także wszyscy mieszkańcy Wrocławia, szczególnie z centrum miasta.
Projekt skierowany jest do osób w każdym wieku: dzieci, młodzieży, dorosłych, rodzin, seniorów, i związany jest z integracją międzypokoleniową.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

55 000

Elementy projektu

- 450 tys.złPark na Niskich Łąkach
- 300 tys.zł podwórko Worcella – Komuny Paryskiej
Element składowy
1.Urządzenia siłowni zewnętrznej - Worcella
2. Ławki - Worcella
3.Kosze na śmieci - Worcella
4. Karuzela zamknięta – Niskie Łąki
5. Mini bramka – Niskie Łąki
7. Zabawka dźwiękowa
8. Urządzenia siłowni – Niskie Łąki
9. Stół do gry w szachy – Niskie Łąki
10. Hamaki – Niskie Łąki
11. Inne urządzenia – w ramach dostępności funduszy – Niskie Łąki
12. Ławki i kosze na śmieci – Niskie Łąki
13. Alejki i podłoże placu zabaw, siłowni – Niskie Łąki
14. Nasadzenia drzew i krzewów – Niskie Łąki

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Lokalizacja 1: okolice istniejącego placu zabaw w Parku na Niskich Łąkach (projekt 367) - adres: Żabia Grobla w Parku na Niskich Łąkach - numer geodezyjny działki: Południe, AR_12, 5 (na podstawie www.geoportal.wroclaw.pl) Lokalizacja 2 (projekt 412): - adres: Podwórko między ul. Komuny Paryskiej 32-34 a ul. Worcella 21-23 - numer geodezyjny działki: Południe, AR_5, 74/32 (na podstawie www.geoportal.wroclaw.pl)

Osiedle: Przedmieście Oławskie

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

735

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 735
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 439
Mężczyźni 296

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.