Nr projektu. 411

24h RUNS - stadion lekkoatletyczny czynny 24 godziny na dobę [WBO. 2019]

Kategoria: sport

Budżet zgłoszony: 2 000 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Maciej Borowski

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony negatywnie, ponieważ wskazana lokalizacja nie należy do Gminy Wrocław. Tym samym projekt nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 5) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony negatywnie, ponieważ wskazana lokalizacja nie należy do Gminy Wrocław. Tym samym projekt nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 5) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Mały stadion lekkoatletyczny w centrum miasta, dostępny 24 godziny na dobę, z boiskiem do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki. Z trybunami, oświetleniem, zapleczem sanitarnym i małym magazynem sprzętu.
Autorami wstępnej koncepcji są: [...] i [...].
Pomysł stadionu działającego 24 godziny na dobę wniósł [...], reprezentant Polski, wielokrotny medalista Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy. Swojego poparcia udzielili obecni sprinterzy ze złotej sztafety z 2018 r z Birmingham - [...] Opiekę nad rozwojem pomysłu sprawuje Rada Osiedla Huby.

Uzasadnienie projektu

Zgłoszenie projektu zostało poprzedzone konsultacjami z trenerem polskiej kadry lekkiej atletyki - męskiej sztafety 4x100 oraz samymi zawodnikami, którzy zwracali uwagę na potrzebę budowy obiektu lekkoatletycznego, przeznaczonego do uprawiania lekkiej atletyki przez amatorów i początkujących zawodników, położonego w dobrym komunikacyjnie punkcie, miasta, do którego dojazd nie byłby zbyt odległy z południowej części Wrocławia. Zawodnicy wskazywali na deficyt takich obiektów oraz duże zainteresowanie mieszkańców Wrocławia uprawianiem królowej sportu, widoczne na powstałych tego typu obiektach w innych częściach miasta.

Grupa beneficjentów projektu

1) uczniowie pobliskich szkół, w których nie ma boiska lekkoatletycznego, 2) mieszkańcy pobliskich osiedli (Huby, Powstańców Śl, Tarnogaj), 3) członkowie klubów sportowych, 4) osoby niezrzeszone.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Szacunkowa unikalna liczba beneficjentów 2000 osób. Szacunkowa liczba wejść w skali roku 12 tysięcy.

Elementy projektu

1 x Bieżnia 4-torowa 60m, 100m
1 x Bieżnia 4-torowa 200m
1 x Skocznia w dal (50m, 30m)
1 x Rzutnia do pchnięcia kulą (18m)
1 x Skocznia wzwyż (20m)
1 x Boisko do piłki nożnej (56x26)
1 x Boisko uniwersalne do piłki ręcznej (35x16) i koszykówki, siatkówki (18x9)
1 x Magazyn sprzętu
2 x Toaleta
1 x Trybuny (30x5)
1 x Oświetlenie

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Dawne boisko szkole Zespołu Szkół Kolejowych, obecnie Technikum Logistyczne u zbiegu ul. Dawida i ul. Gajowej za NFZ.

Osiedle: Huby

Kontakt z liderem projektu