Nr projektu. 4

Tarnogaj dla dzieci! 2 place zabaw - w Parku Tarnogajskim i na ul. Henrykowskiej [WBO. 2019]

Głosów: 5 054

Kategoria: place zabaw

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Tomasz Myszko-Wolski

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie opisanym w formularzu poprawkowym. Jednak w wybranej przez Lidera kwocie 750 000 zł może nie udać się zrealizować 2 placów zabaw i potrzebne będzie etapowanie inwestycji. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie realizacji inwestycji.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z zaznaczeniem, że wskazany zakres przekracza kwotę 750 000 zł. Szacunkowy koszt inwestycji dla 3 lokalizacji to 2 mln zł. Do decyzji Lidera pozostaje czy chce przenieść projekt do kategorii projektów ponadosiedlowych czy ograniczyć zakres projektu. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie realizacji inwestycji.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Projekt zakłada utworzenie 2 placów zabaw w 2 oddalonych od siebie częściach osiedla. Jeden, większy, plac powstanie w Parku Tarnogajskim, drugi, mniejszy, przy ul. Henrykowskiej w miejscu starego placu zabaw. Będą miały swój unikalny charakter, każdy z nich będzie pretekstem do spotkań dla dzieci i ich rodziców.

Uzasadnienie projektu

Na Tarnogaju wciąż brakuje miejsc spotkań. Istniejące na terenie osiedla place zabaw znajdą się albo na zamkniętych, niedostępnych dla wszystkich osiedlach, albo są już mocno zużyte. Zapewnijmy dzieciakom wspaniałe wspomnienia.

Grupa beneficjentów projektu

Dzieci oraz ich rodzice

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

5000

Elementy projektu

2 x drabinki
2 x piaskownice
2 x ławki
2 x ślizgawki
2 x zabawki

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Tarnogaj

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

5 054

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 5 050
Papier 4

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 2 647
Mężczyźni 2 407

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.