Nr projektu. 3

Zielona rowerowo-piesza obwodnica Wrocławia ETAP IV – Popowice, Szczepin, Ołbin, Gaj, Przedmieście Oławskie, Pl. Grunwaldzki, Pilczyce, Kozanów, Zacisze, Zalesie, Szczytniki, … [WBO. 2019]

Głosów: 4 480

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 2 000 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Agnieszka Dusza

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie opisanym w formularzu poprawkowym. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony negatywnie, ponieważ wskazany we wniosku zakres przekracza maksymalną wartość projektów WBO 2019, tj. 2 mln zł. Tym samym projekt nie spełnia kryteriów określonych w § 2 ust. 2. pkt 10) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Lider powinien ograniczyć zakres projektu. UM rekomenduje, by w kwocie 2 mln zł Lider wskazał do realizacji następujące odcinki:
1. pozostały zakres Krzywej Grobli zaprojektowany w ramach WBO 2018,
2. Połączenie obwodnicy pieszo rowerowej z planowaną inwestycją w ciągu Spiskiej (220 metrów),
3. wzdłuż Żagańskiej, pomiędzy Głośna i Ścinawską (300 metrów),
4. rampa na wały na przedłużeniu ul. Sopockiej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Walczymy o kolejne ETAPY. Celem jest powstanie szybkiej, bezpiecznej, ŚRÓDMIEJSKIEJ OBWODNICY ROWEROWEJ WROCŁAWIA. Ścieżka ma biec terenami zielonymi i łączyć różne dzielnice oraz parki. Drodze rowerowej towarzyszyć ma ścieżka typu parkowego DLA PIESZYCH i BIEGACZY. Będziemy również starać się o nasadzanie drzew wzdłuż całej trasy oraz o powstanie zielonych łączników umożliwiających łatwy dostęp do niej. Mapka całej trasy w załączniku.

Więcej informacji na: https://www.facebook.com/rowerowa.obwodnica.wroclawia/

Uzasadnienie projektu

Ścieżka ta będzie w przyszłości ważną arterią komunikacyjną ułatwiającą szybkie przemieszanie się rowerem miedzy wrocławskimi dzielnicami oraz dająca możliwość spędzenia wolnego czasu aktywnie, wśród zieleni.
Mapka całej trasy w załączniku.

Grupa beneficjentów projektu

Wszyscy Wrocławianie

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

630 000

Elementy projektu

Odcinek 1 – rampa dla rowerzystów i pieszych na wały na przedłużeniu ul. Sopockiej. Połączenie obwodnicy z OŁBINEM
Odcinek 2 – ścieżka rowerowo-piesza brakujący odcinek - Krzywa Grobla 250 m
Odcinek 3 – ścieżka rowerowo-piesza od Głośnej do Ścinawskiej (brakujące 300 m wzdłuż ulicy Żagańskiej)
Odcinek 4 – łącznik pieszy Obwodnicy Pieszo - Rowerowej z Parkiem Skowronim – 300 m chodnika

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Wrocław, Gaj, Przedmieście Oławskie, Ołbin, Szczepin

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

4 480

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 4 479
Papier 1

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 2 388
Mężczyźni 2 092

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.