Nr projektu. 327

Poprawa bezpieczeństwa na drodze rowerowej na ul. Mickiewicza [WBO. 2019]

Głosów: 168

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 500 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie wysłupkowania trójkątów widoczności i wyniesienia przejazdów. Z zakresu projektu wyłączona zostaje likwidacja miejsc parkingowych z uwagi na to, że nie spełnia to kryterium określonego w § 2 ust. 2, pkt. 8) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 500 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie wysłupkowania trójkątów widoczności i wyniesienia przejazdów. Z zakresu projektu wyłączona zostaje likwidacja miejsc parkingowych z uwagi na to, że nie spełnia to kryterium określonego w § 2 ust. 2, pkt. 8) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 500 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Wobec powyższego planuje się:
- wykonanie wyniesionych przejazdów rowerowych przez ul. 9 Maja, Jezierskiego, Godebskiego;
- wykonanie wydzielonej drogi rowerowej (przedłużenie istniejącej) w rejonie ul. Godebskiego, poprzez likwidację parkowania skośnego po północnej stronie parkingów i wymiana nawierzchni;
- korektę organizacji ruchu: wyraźne zaznaczenie pierwszeństwa przejazdu rowerzystów, znaki ostrzegawcze na skrzyżowaniach z Godebskiego i 9 Maja;
- wymianę nawierzchni na trasie przebiegającej przez parking przy ul. Sowińskiego;

Uzasadnienie projektu

Droga rowerowa na ul. Mickiewicza wybudowana przed 3 latami, wymaga niestety od początku poprawek dla polepszenia bezpieczeństwa. Obecnie funkcjonują tu rozwiązania, które są przyczyną wielu sytuacji niebezpiecznych, kolizji i nieporozumień wśród uczestników ruchu. Konieczne jest zapewnienie większego bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu oraz nadanie ciągłości trasy wzdłuż Mickiewicza – obecnie urywa się ona w 3 miejscach, gdzie rowerzyści mają odebrane pierwszeństwo przejazdu. Najgorsza sytuacja panuje w rejonie skrzyżowania z ul. Godebskiego, gdzie rowerzyści muszą poruszać się po ciasnym, wyboistym parkingu dla aut. Na skrzyżowaniu z tą ulicą doszło już do kolizji rower-auto, sytuacje niebezpieczne są nagminne.

Grupa beneficjentów projektu

Rowerzyści, kierowcy

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

6000/rok

Elementy projektu

1 x Wymiana nawierzchni
2 x Oznakowanie na skrzyżowaniach
30 x Wysłupkowanie

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

168

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 168
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 77
Mężczyźni 91

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.