Nr projektu. 328

Rolkostrada w Parku Szczytnickim [WBO. 2019]

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zgłoszony: 2 000 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony negatywnie ze względu na negatywną opinię MKZ. Należy dążyć do likwidacji nawierzchni utwardzonych i budowy nawierzchni alejek parkowych, przepuszczalnych. Tym samym projekt nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 1) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony negatywnie ze względu na negatywną opinię MKZ. Należy dążyć do likwidacji nawierzchni utwardzonych i budowy nawierzchni alejek parkowych, przepuszczalnych. Tym samym projekt nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 1) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Projekt rolkostrady w Parku Szczytnickim opiera się na idei remontu istniejących asfaltowych alejek w Parku Szczytnickim (cz. północna) oraz remoncie fragmentu wyłączonej z ruchu samochodowego ul. Kopernika. W połączeniu z infrastrukturą na sąsiadującym z Parkiem Stadionie Olimpijskim powstanie duże zaplecze do uprawiania zarówno jazdy na rolkach, jak i rowerach czy hulajnogach i rowerach. Równe alejki w Parku przysłużą się także wszystkim odwiedzającym. Z uwagi na już istniejącą w Parku (zniszczoną) nawierzchnię asfaltową ingerencja będzie niewielka. Łącznie w Parku powstanie 2,5km równego asfaltu o zmiennej szerokości: od 2,5m do 5m.

Uzasadnienie projektu

We Wrocławiu brakuje miejsc gdzie można bezpiecznie i komfortowo jeździć na rolkach. Ponadto asfaltowe alejki w Parku są w opłakanym stanie, ich remont przysłuży się wszystkim korzystającym z Parku.

Grupa beneficjentów projektu

Rolkowcy, rowerzyści, biegacze, piesi

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

10 000 / rok

Elementy projektu

1 x remont nawierzchni z asfaltu 2,5m szer
1 x remont nawierzchni z asfaltu 4m szer
1 x remont nawierzchni z asfaltu 5m szer

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Zacisze-Zalesie-Szczytniki