Nr projektu. 326

Budowa brakującego odcinka drogi osiedlowej z miejscami parkingowymi na osiedlu Graniczna [WBO. 2019]

Kategoria: drogowe

Budżet zgłoszony: 600 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony negatywnie, ponieważ wskazana lokalizacja nie należy do Gminy Wrocław. Tym samym projekt nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 5) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony negatywnie, ponieważ wskazana lokalizacja nie należy do Gminy Wrocław. Tym samym projekt nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 5) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Projekt zakłada budowę drogi osiedlowej z miejscami parkingowymi i oświetleniem.

Uzasadnienie projektu

Projekt ma za zadanie wybudowanie drogi osiedlowej która ze względu na przynależność do gminy Wrocław nie mogła zostać wykonana przez dewelopera. Wraz z jej budową projekt przewiduje zwiększenie ilości miejsc parkingowych. W związku z dynamicznym rozwojem osiedla istnieje potrzeba zwiększenia ilości miejsc parkingowych i ten kawałek terenu może przyczynić się do wzrostu tej liczby. Teren ten jest w kształcie prostokąta o wymiarach ok. 110 metrów długości i 11 metrów szerokości. Droga może być wykonana jako jednokierunkowa tak aby ilość miejsc parkingowych była jak największa.

Grupa beneficjentów projektu

Mieszkańcy osiedla

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Osiedle zamieszkuje około 1000 osób

Elementy projektu

1 x Wykonanie podbudowy
1 x Wykonanie drogi z kostki brukowej
1 x Oświetlenie terenu

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Droga na osiedlu Graniczna

Osiedle: Muchobór Wielki