Nr projektu. 297

Rewitalizacja podwórek na zabytkowego osiedla kolejowego na Brochowie [ETAP 1] [WBO. 2019]

Kategoria: podwórka

Budżet zgłoszony: 750 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Piotr Szymański

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony negatywnie, ponieważ zakres projektu przekracza maksymalną wartość projektów WBO 2019. Tym samym projekt nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 10) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony negatywnie, ponieważ zakres projektu przekracza maksymalną wartość projektów WBO 2019. Tym samym projekt nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 10) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Lider powinien ograniczyć zakres.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Chcemy uporządkować i zrewitalizować podwórka historycznego osiedla kolejowego przy ul. Chińskiej poprzez:
- uporządkowanie zieleni, dokonanie nasadzeń drzew, krzewów,
- uporządkowanie parkowania i wjazdu/wyjazdu tam gdzie gdzie obecnie istnieją miejsca do parkowania, wyznaczenie miejsc parkingowych wokół skweru, zabezpieczenie skweru przed dzikim parkowaniem (krawężnikiem lub zieloną barierą jak np. krzewy),
- umieszczenie ławek, kubłów na śmieci/pojemników na psie odchody,
- w miarę możliwości budżetowych - oświetlenie tam, gdzie go jeszcze brak,
- wyrównanie tras pieszych, a tam gdzie jest to uzasadnione - również budowa chodnika na wyznaczonych trasach - w miarę możliwości budżetowych.

Uzasadnienie projektu

Osiedle kolejowe jest najstarszym założeniem urbanistycznym na Brochowie od lat oczekującym na rewitalizację. W ostatnich latach zarówno miasto jak i wspólnoty zaczeły remonty kamienic, a Urząd Miasta zamówił koncepcje rewitalizacji kolejnych swoich budynków. Rewitalizacji wymagają jednak nie tylko budynki ale i przestrzeń między nimi.

Grupa beneficjentów projektu

Mieszkańcy Brochowa

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Ok. 7000 mieszkańców

Elementy projektu

1 x uporządkowanie zieleni, dokonanie nasadzeń drzew, krzewów
1 x uporządkowanie parkowania i wjazdu/wyjazdu
1 x umieszczenie ławek, kubłów na śmieci/pojemników na psie odchody
1 x oświetlenie
1 x wyrównanie tras pieszych

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Brochów

Kontakt z liderem projektu