Nr projektu. 295

SZACHOWISKO - Wielkogabarytowe szachy plenerowe oraz ogólnodostępne stoliki do gry w szachy w Parku Staromiejskim [WBO. 2019]

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zgłoszony: 250 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Aleksander Sokólski

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony negatywnie, ponieważ teren Parku Staromiejskiego jest w pełni zagospodarowany. Tym samym projekt nie spełnia kryterium określonym w § 7 ust. 2. pkt 5) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Ponadto projekt uzyskał negatywną ocenę MKZ - nie spełnia kryterium określonym w § 2 ust. 2. pkt 1) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony negatywnie, ponieważ teren Parku Staromiejskiego jest w pełni zagospodarowany. Tym samym projekt nie spełnia kryterium określonym w § 7 ust. 2. pkt 5) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Ponadto projekt uzyskał negatywną ocenę MKZ - nie spełnia kryterium określonym w § 2 ust. 2. pkt 1) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. W interpretacji UMW występują projekty podobne: 20, 295.

Opis projektu

Projekt polega na zagospodarowania fragmentu Parku Staromiejskiego w przestrzeń przyjazną grze w szachy oraz również innym grom planszowym czy logicznym.
W ramach projektu powstałyby wielkogabarytowe szachy parkowe, które stały by się wizytówką tego miejsca.
Wraz z wielkogabarytowymi szachami powstałyby 8 ogólnodostępnych stolików umożliwiających grę w szachy - posiadające namalowaną szachownicę. Stoliki mogłyby służyć również innym grom, być miejscem spotkań graczy, jak również wydarzeń tematycznych.

Uzasadnienie projektu

Ogólnodostępne stoliki do gry w szachy byłby miejscem spotkań dzieci, młodzieży ale również seniorów i osób starszych. Przestrzeń propagowałaby bardzo ważną aktywność intelektualną pielęgnowaną w każdym wieku, w połączeniu ze spędzaniem czasu na świeżym powietrzu.
Warto podkreślić, że wiele miast w Polsce i na świecie posiada tego typu miejsca. Do najbardziej znanych należą: Central Park w Nowym Jorku, okolice opery we Lwowie, a w Polsce Polanica-Zdrój.
Również we Wrocławiu, do lat 90 XX wieku, w bezpośrednim sąsiedztwie proponowanej lokalizacji - przy pl. Wolności wielkogabarytowe szachy miały swoje miejsce. Wielu wrocławian o tym pamięta i z pewnością chciałoby powrotu szachów do przestrzeni miejskiej.

Grupa beneficjentów projektu

okoliczni mieszkańcy,
młodzież ucząca się grać w szachy,
seniorzy,

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

ok. 20000 osób w ciągu roku

Elementy projektu

1 x szachownica (np. z kostki brukowej) - wymiary 8 x 8 metrów
1 x komplet figur szachowych (32 figury) - wysokość w zależności od figury 80-150cm
8 x stoliki z namalowaną szachownicą
16 x ławeczki (po dwie do każdego stolika

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: fragment Parku Staromiejskiego

Osiedle: Stare Miasto