Nr projektu. 294

Bezpieczna ulica Nefrytowa [WBO. 2019]

Głosów: 201

Kategoria: inne

Budżet zweryfikowany: 200 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Mirosława Kotkowska

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 200 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 200 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Projekt obejmuje budowę oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Nefrytowej o długości ok. 120m - według dokumentacji opracowanej w ramach realizacji projektu nr 564 ( WBO 2017) należy wykonać 4 lampy uliczne
Projekt obejmuje również zamontowanie 2 luster ulicznych na skrzyżowaniu ulicy Nefrytowej na wysokości posesji nr 50 i 72

Uzasadnienie projektu

Ulica Nefrytowa jest ulicą osiedlową o znacznym natężeniu ruchu samochodów - kierowcy obieżdżają nią zakorkowane ulice Kurpiów, Strachowskiego i Kutrzeby. Na odcinku od ul.Brylantowej do nr 50 wybudowano w ramach WBO 2017 chodnik, na dalszym odcinku ulicy Nefrytowej do skrzyżowania z ul. Bursztynową ulica jest ciągiem pieszo-jezdnym , brak wydzielonego chodnika oraz oświetlenia. Poruszanie się pieszych po zapadnięciu zmroku jest bardzo niebezpieczne.
Zamontowanie luster ulicznych pozwoli na bezpieczne włączenie się z łącznika ul. Nefrytowej - obecnie wyjazd z uwagi na złą widoczność i duży ruch na ulicy głównej stwarza zagrożenie kolizją

Grupa beneficjentów projektu

mieszkańcy południowej części osiedla Ołtaszyn tj. ulic Nefrytowej, Brylantowej, Agatowej, Jaspisowej Opalowej, Bursztynowej, Krysztalowej, Turkusowej

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

około 800 osób

Elementy projektu

4 x lampy uliczne
2 x lustra uliczne

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: odcinek ul. Nefrytowej od skrzyżowania z ul. Jaspisową do ul. Bursztynowej

Osiedle: Ołtaszyn

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

201

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 201
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 111
Mężczyźni 90

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.