Nr projektu. 255

Budowa integracyjnego placu zabaw przy Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu, ul. P. Ignuta 28 [WBO. 2019]

Głosów: 3 137

Kategoria: place zabaw

Budżet zweryfikowany: 2 000 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Beata Drożdż

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie wskazanym w formularzu poprawkowym. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 2 000 000 zł. Do decyzji Lidera czy chce, by projekt został przeniesiony do puli projektów ponadosiedlowych. W przypadku chęci pozostania w progu osiedlowym konieczność ograniczenia zakresu projektu.
Do decyzji Lidera zasadność montażu instrumentów muzycznych ze względu na położenie terenu we wnętrzu blokowym – hałas może przeszkadzać mieszkańcom - nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 2) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Integracyjny plac zabaw przy ZS 21 ul. Ignuta 28 –to bezpieczne miejsce, które pod względem technicznym i architektonicznym będzie dostępne dla wszystkich dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami. Plac zabaw powstanie na terenie ZS 21, gdzie czas mogliby spędzać uczniowie szkoły w ramach zabawy i pracy terapeutycznej, ale także wszyscy okoliczni mieszkańcy. Na placu znajdować się będą przyrządy wspierające rozwój motoryki, równowagi, koordynacji ruchowej a także rozwój poznawczy. Z cała pewnością takie miejsce będzie miało pozytywny wpływ na jego użytkowników, jednocześnie integrując lokalną społeczność. Plac zabaw da możliwość aby dzieci zdrowe i niepełnosprawne bawiły się razem, a nie obok siebie.

Uzasadnienie projektu

1.brak ogólnodostępnego,integracyjnego placu zabaw w tej części miasta
2. miejsce przystosowane architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami - brak poczucia wykluczenia
3. zabawa, rehabilitacja i bezpieczny wypoczynek w jednym miejscu
4. obustronna nauka tolerancji i integracji, zarówno dzieci jak i dorosłych
5. dorosłe osoby niepełnosprawne, które maja zdrowe dzieci, będą miały duże ułatwienie i możliwość uczestnictwa we wspólnej zabawie ze swoimi dziećmi
6.zagospodarowanie "brzydkiego" niewykorzystanego terenu przy ZS 21- poprawa ogólnej estetyki terenu szkoły a co za tym idzie i osiedla

Grupa beneficjentów projektu

1. uczniowie ZS nr 21 wraz ze swoimi rodzinami, rodzeństwem ,
2. dzieci z pobliskiego żłobka i przedszkola wraz ze swoimi rodzinami
3. mieszkańcy osiedla Kozanów
4. inne chętne do zabawy osoby

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

SP nr 75 to ok 1500 os, SP nr 116 i G nr 52 to ok 60 os, mieszkańcy Kozanowa to ok 30 000 os, z placu zakładamy że korzystać będzie ok 20% czyli szacunkowa łączna liczba beneficjentów to ok 8000 osób

Elementy projektu

1 x opracowanie dokumentacji technicznej
przygotowanie terenu m.in. odwodnienie, wyrównanie,zagęszczenie
przygotowanie podbudowy pod nawierzchnię bezpieczną
zakup i położenie bezpiecznej nawierzchni gumowej (najlepiej wylewanej)
zakup i położenie obrzeży
2 x zakup i montaż ławek
2 x zakup i montaż koszy na śmieci
1 x piaskownica integracyjna - zakup i montaż
1 x zestaw integracyjny - zakup i montaż
1 x karuzela integracyjna - zakup i montaż
1 x karuzela - zakup i montaż
1 x huśtawka dla dzieci na wózkach - zakup i montaż
1 x huśtawka typu "orle gniazdo" - zakup i montaż
1 x huśtawka typu deska - zakup i montaż
1 x kółko i krzyżyk wraz z tablicą - zakup i montaż
2 x trampolina wbudowana w podłoże - zakup i montaż
1 x równoważnia - zakup i montaż

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: działki nr od 23/1 do 28/13/2 AR -3, obręb Kozanów

Osiedle: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

3 137

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 3 137
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 833
Mężczyźni 1 304

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.