Nr projektu. 254

Poprawienie nawierzchni na ulicy Bogedaina [WBO. 2019]

Kategoria: drogowe

Budżet zgłoszony: 750 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony negatywnie, ponieważ wskazany zakres przekracza maksymalna kwotę na projekty osiedlowe WBO 2019, tj. 750 000 zł. Tym samym projekt nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 10) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Projekt nie może być zakwalifikowany do puli projektów ponadosiedlowych, ponieważ nie spełnia kryteriów zawartych w § 2 ust. 5 uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony negatywnie, ponieważ wskazany zakres przekracza maksymalna kwotę na projekty osiedlowe WBO 2019, tj. 750 000 zł. Tym samym projekt nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 10) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Projekt nie może być zakwalifikowany do puli projektów ponadosiedlowych, ponieważ nie spełnia kryteriów zawartych w § 2 ust. 5 uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Projekt ma na celu poprawienie nawierzchni na ulicy Bogedaina. Ulica jest wykorzystywana jako alternatywa ulicy Tarnogaskiej i Krakowskiej przez wielu mieszkańców okolicznych osiedli, szczególnie w godzinach porannych i popołudniowych . Na całej długości są rozłożone płyty betonowe po których jazda jest uciążliwa, ponieważ płyty nie leżą dokładnie równo i nie raz można wpaść w jakąś dziurę. Płyty te leżą już wiele lat i wygląda że dobrze osiadły w ziemi. Można by wykorzystać je jako podkład i na nie wylać asfalt (jak to było wykonane w remoncie ulicy Maczka). W ten sposób można by w niedrogi sposób poprawić nawierzchnię drogi i odciążyć inne drogi w okolicy.

Uzasadnienie projektu

Remont ulicy, odciąży częściowo ulicę Krakowską i Tarnogajską. Ułatwi przejazd mieszkańcom okolicznych osiedli jako dodatkowa alternatywa. Dodatkowo niestety w okolicy nie ma za dużo alternatywnych dróg a jazda po ulicy Bogedaina nie należy do najprzyjemniejszych. Trzeba bardzo uważać by nie wjechać w jakąś dziurę i nie uszkodzić koła samochodu.

Grupa beneficjentów projektu

Mieszkańcy osiedli Tarnogaju, Brochowa, Bieńkowic, Jagodna i Lamowic

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Jeśli zostanie poprawiona nawierzchnia to zakładam że przynajmniej około 10000 osób będzie korzystało z tej drogi jako alternatywy dla ulicy Tarnogaskiej lub Karwińskiej

Elementy projektu

1 x Wylanie asfaltu na całej długości
1 x Wykonanie obrzeża drogi na całej długości

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Tarnogaj

Kontakt z liderem projektu