Nr projektu. 8

Park Tarnogajski - etap 3 - kończyMY! [WBO. 2018]

Głosów: 1 808

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Huby, Gaj, Tarnogaj)
  • Lider projektu:
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2018

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. Projekt będzie wykonywany jako trzeci etap modernizacji tego parku, według gotowej koncepcji. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 8 i 9.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. Projekt będzie wykonywany jako trzeci etap modernizacji tego parku, według gotowej koncepcji. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 8 i 9.

Uzasadnienie

Po raz kolejny walczymy o Park Tarnogajski. Choć już sporo udało się zrobić, wciąż brakuje środków na realizacje niektórych ścieżek, zakup większej ilości ławek, przygotowanie boiska do gry w bule oraz krokieta. W poprzednich latach projekt cieszył się dużym poparciem lokalnej społeczności. Liczymy, że i tym razem tak będzie.

Elementy projektu

Ścieżki
Ławki
Kosze na śmieci
Oświetlenie
Polana do gry w bule

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 7: Huby, Gaj, Tarnogaj

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Tarnogaj

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 808

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 759
Papier 49

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 937
Mężczyźni 871

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


22.02.2019

Ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Otwarcie ofert 8.03