Nr projektu. 9

Park Tarnogajski - sport i rekreacja [WBO. 2018]

Głosów: 1 371

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Huby, Gaj, Tarnogaj)
  • Lider projektu:
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2018

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie wskazanym w formularzu poprawkowym z wyłączeniem oświetlenia, ponieważ w kwocie 250 000 zł nie jest możliwe wykonanie pozostałych 19 punktów świetlnych. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie realizacji.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 8 i 9.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Projekt będzie realizowany jako uzupełnienie kolejnego etapu renowacji parku, według gotowej już koncepcji. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 8 i 9.

Uzasadnienie

W ramach stworzonego projektu Parku Tarnogajskiego planowana jest budowa polan rekreacyjnych, miejsc do gry szachy oraz miejsc aktywności.

Elementy projektu

Polany
Szachy
Kosze na śmieci
Ławki

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 7: Huby, Gaj, Tarnogaj

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Tarnogaj

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 371

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 322
Papier 49

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 713
Mężczyźni 658

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


22.02.2019

Ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Otwarcie ofert 8.03