Nr projektu. 7

Zielona rowerowo-piesza obwodnica Wrocławia; ETAP III – Popowice – Szczepin - Muchobór Mały – Gajowice – Grabiszynek - Grabiszyn - Borek – Krzyki - Wojszyce – Gaj – Jagodno – Tarnogaj … [WBO. 2018]

Głosów: 14 408

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 1 000 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

 • Projekt ogólnomiejski
 • Lider projektu: Agnieszka Dusza

Postęp realizacji projektu

 • Konsultacje
  z liderami
 • Dokumentacja projektu [zlecenie]
 • Dokumentacja projektu [wykonanie]
 • Roboty
  [realizacja]
 • Roboty
  [odbiór]

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację to 1 000 000 zł. Ze względu na szeroki zakres możliwe że pojawi się konieczność etapowania inwestycji, w takim przypadku środki zostaną przeznaczone na kolejne odcinki wg priorytetów określonych przez Lidera, aż do wyczerpania środków. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Wskazane we wniosku obszar jest częścią planowanej Promenady Krzyckiej. W tym roku wykonana zostanie koncepcja zagospodarowania tej trasy, wraz z programem
funkcjonalnym przyległych terenów rekreacyjnych. Licząca ok. 7,5 km
Trasa powinna być ukształtowana w sposób spójny, dlatego projekt WBO będzie musiał być skoordynowany z powstającą koncepcją. Na drugim etapie weryfikacji WBO, przed 24 sierpnia, będą znane bardziej szczegółowe rozwiązania i wtedy będzie można określić dokładny zakres projektu WBO.

Uzasadnienie

Walczymy o kolejne ETAPY. Celem jest powstanie szybkiej, bezpiecznej, ŚRÓDMIEJSKIEJ OBWODNICY ROWEROWEJ WROCŁAWIA. Ścieżka ma biec terenami zielonymi i łączyć różne dzielnice oraz parki. Drodze rowerowej towarzyszyć ma ścieżka typu parkowego DLA PIESZYCH i BIEGACZY. Po wybudowaniu całości będziemy starać się o nasadzanie drzew wzdłuż całej trasy oraz o powstanie łączników umożliwiających łatwy dostęp do niej. Mapka całej trasy w załączniku.

Ścieżka ta będzie w przyszłości ważną arterią komunikacyjną ułatwiającą szybkie przemieszanie się rowerem miedzy wrocławskimi dzielnicami, oraz dająca możliwość spędzenia wolnego czasu aktywnie, wśród zieleni.
Mapka całej trasy w załączniku.

Czekamy na realizację odcinków wywalczonych w poprzednich edycjach WBO i staramy się o fundusze na kolejne etapy.
Zapraszam na fan-page, gdzie będą umieszczane informacje na temat innych możliwości poparcia idei powstania Rowerowej Obwodnicy Wrocławia:
https://www.facebook.com/rowerowa.obwodnica.wroclawia/

Elementy projektu

Odcinek 1 - ścieżka rowerowa od Ślężnej do Powstańców Śl. 320 m wzdłuż nasypu - przebieg tego odcinka zgodny z projektem Promenady Krzyckiej (Richtera). Projekt ten ma być gotowa do końca pierwszej połowy 2019 r.
Odcinek 2 - ścieżka rowerowo-piesza od Legnickiej do Głośnej 250 m wzdłuż nasypu
Odcinek 3 - łącznik obwodnicy z Parkiem Tarnogajskim - ścieżka rowerowa (od Armii Krajowej wzdłuż Bogedajna) 70 m
Odcinek 4 - ścieżka rowerowo-piesza od Robotniczej do Strzegomska 100 m wzdłuż nasypu

W przypadku gdy któryś z wymienionych odcinków zostanie zweryfikowany negatywnie, środki na jego budowę zostaną przerzucone na odcinek ścieżki rowerowo-pieszej od Popowickiej do Ścinawskiej wzdłuż ulicy Gnieźnieńskiej (patrz załącznik).

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Tarnogaj, Borek, Szczepin

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

14 408

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 12 427
Papier 1 981

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 7 850
Mężczyźni 6 558

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


04.04.2019

Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla I odcinka. Otwarcie ofert 19 kwietnia.