Nr projektu. 618

Skwer aktywności na Stabłowicach (ul. Arbuzowa) [WBO. 2018]

Głosów: 713

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie)
  • Lider projektu: Bartłomiej Chowański

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, z wyłączeniem budowy stołów do ping-ponga. Kwota potrzebna na realizację to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z wyłączeniem budowy stołów do ping-ponga. Kwota potrzebna na realizację to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

W ostatnich latach na Stabłowicach udostępniono wiele placów zabaw dla małych dzieci przy budynkach wielorodzinnych. W przestrzeni miejskiej brakuje jednak infrastruktury pozwalających na aktywne spędzenie czasu przez młodzież i dorosłych. Proponuje się stworzenie nieuciążliwego dla mieszkańców okolicznych zabudowań skweru aktywności fizycznej, który wyposażony będzie w 2 skałki wspinaczkowe o różnych trudnościach technicznych oraz elementy siłowni na powietrzu: 2 rowery, 2 wioślarze oraz 2 orbitreki. Wszystko to powinno być otoczone elementami małej architektury tj. ławki, drzewa i krzewy. Skwer, poprzez różnorodność swojej oferty, ma być miejscem aktywności fizycznej i wypoczynku dla całej rodziny. Proponuje się zagospodarowanie całej działki 33/8.

Elementy projektu

2 wolnostojące ścianki wspinaczkowe typu skała (przykład: http://www.elbrussport.pl/wolnostojace_sciany_wspinaczkowe.html)
Elementy siłowni na powietrzu: 2 rowery, 2 wioślarze, 2 orbitreki
Elementy małej architektury: 4 ławki, drzewa, krzewy
Chodniki i oświetlenie

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 14: Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Leśnica

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

713

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 658
Papier 55

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 385
Mężczyźni 328

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.