Nr projektu. 619

Zielona kooperacja - platforma internetowa. [WBO. 2018]

Kategoria: inne

Budżet zgłoszony: 1 000 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

  • Projekt ogólnomiejski

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany negatywnie, ponieważ zadanie to nie jest inwestycyjne. Niezgodne z zasadami WBO.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie, ponieważ zadanie to nie jest inwestycyjne. Niezgodne z zasadami WBO.

Uzasadnienie

Wrocław zmaga się ze smogiem, który ma istotny wpływ na zdrowie mieszkańców i zniechęca turystów. Jednym z priorytetów władz miasta jest ochrona atmosfery (redukcji emisji pyłów i gazów) - są to np. dotacje z gminy Wrocław przeznaczone na wymianę kotłów CO, przyłączenie do sieci ciepłowniczej. Proponowana platforma ma ułatwić współpracę społeczności wspólnot mieszkaniowych, właścicieli posesji z jednostkami podlegającymi urzędowi miasta i operatorów odpowiedzialnych za sieć ciepłowniczą, gazowniczą - w celu poprawienia komunikacji i usprawnienia etapu decyzyjnego.
Na przykład w przypadku mieszkańców kamienic, będzie to instalacja wspólnej kotłowni CO, która jest bardziej uzasadniona ekonomicznie jak i pod względem ochrony środowiska, niż w przypadku pojedynczych jednostek odbioru ciepła w poszczególnych lokalach.

Projekt jest skalowalny i będzie można go wdrożyć w innym mieście.
Niech Wrocław da przykład i zainicjuje projekt wpisujący się w ochronę atmosfery, walki ze smogiem i ochroną zdrowia mieszkańców polskich miast.

Elementy projektu

wdrożenie aplikacji internetowej
akcje promocyjne
administracja aplikacji

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: Projekt jest o zasięgu całego miasta Wrocław.

Osiedle: Wrocław

Kontakt z liderem projektu