Nr projektu. 617

Park Szczytnicki - Nowa pętla rowerowo-rolkowa na starej nawierzchni asfaltowej wdłuż ul. Różyckiego - ul. Paderewskiego - ul. M.Kopernika [WBO. 2018]

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zgłoszony: 675 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów)
  • Lider projektu: Anna Rosłaniec

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany negatywnie, ponieważ w Parku Szczytnickim nie są budowane alejki asfaltowe. Ścieżki w parkach powinny mieć charakter parkowy - naturalne (żwirowe). Alejki żwirowe nie nadają się na jazdę na rolkach.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 230 i 617.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie, ponieważ w Parku Szczytnickim nie są budowane alejki asfaltowe. Ścieżki w parkach powinny mieć charakter parkowy - naturalne (żwirowe). Alejki żwirowe nie nadają się na jazdę na rolkach.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 230 i 617.

Uzasadnienie

Celem naszego projektu jest stworzenie pętli rowerowo - rolkowej na bazie istniejącej ścieżki asfaltowej w parku Szczytnickim idącej wzdłuż ulicy Różyckiego – od mostu Szczytnickiego do pętli tramwajowej przy stadionie Olimpijskim i dalej biegnącej na południowy zachód i łączącej się z ul. Mikołaja Kopernika i biegnącej wzdłuż tej ulicy z powrotem w stronę mostu Szczytnickiego. Na załączonej mapce – trasa zaznaczono czarnym kolorem.

Park Szczytnicki usytuowany w centrum Wrocławia, jest zielonymi płucem miasta. Autorzy projektu odnoszą wrażenie że cześć parku ze strony mostu Szczytnickiego wzdłuż ulic Różyckiego – Paderewskiego – Kopernika jest mało uczęszczaną przez mieszkańców miasta przez brak dostępnej infrastruktury. Oprócz placu zabaw brak tu jest jakichkolwiek atrakcji. Ten obszar parku jest również trochę zaniedbany. Dookoła tej części parku kiedyś powstała ścieżka asfaltowa – która lata swej świetności dawno ma za sobą. W załącznikach do projektu znajduje się dokumentacja zdjęciowa która obrazuje obecny stan nawierzchni tej ścieżki asfaltowej.
Proponujemy wymianę starej nawierzchni asfaltowej na nowy asfalt. Nowa ścieżka asfaltowa będzie służyła mieszkańcom Wrocławia do jazdy na rolkach i rowerach.
Brakuje miejsc w Śródmieściu gdzie by była możliwość jazdy na rolkach. Znajdujące się nieopodal wały na Odrą ze względu na nawierzchnie kostkową nie nadają się na jazdę na rolkach. Najbliższa ścieżka rowerowa pokryta asfaltem znajduje się na Sępolnie (wzdłuż ul. Dębowskiego) jest dość krótka.

Zalety:
- zachęcanie mieszkańców do aktywnego spędzania czasu;
- obcowanie z naturą;
- beneficjantami są rowerzyści i rolkarzy z całego miasta;

Elementy projektu

demontaż starej nawierchni asfaltowej;
położenie nowego asfaltu;


Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 3: Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Lokalizacja szczegółowa: pętla rowerowo - rolkowa będzie stworzona na bazie istniejącej ścieżki asfaltowej w parku Szczytnickim idącej wzdłuż ulicy Różyckiego – od mostu Szczytnickiego do pętli tramwajowej przy stadionie Olimpijskim i dalej biegnącej na południowy zachód i łączącej się z ul. Mikołaja Kopernika i biegnącej wzdłuż tej ulicy z powrotem w stronę mostu Szczytnickiego

Osiedle: Zacisze-Zalesie-Szczytniki

Załączniki