Nr projektu. 46

Bezpiecznie i jasno po Parku Skowronim! Budowa oświetlenia w okolicy ulicy Spiskiej i Działkowej [WBO. 2018]

Głosów: 980

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Huby, Gaj, Tarnogaj)
  • Lider projektu: Piotr Palacz
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2018

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie zgłoszonym w formularzu poprawkowym. Kwota potrzebna na realizację to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 46 i 68.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie. Uwarunkowania formalno - własnościowe uniemożliwiają realizację projektu w formule WBO. Oświetlenie w Parku Skowronim należy do firmy Tauron S.A. i budowa równoległej sieci należącej do Gminy Wrocław nie spełniałaby warunku gospodarności.
Zgłoszono projekty o zbliżonym zakresie: 46 i 68.

Uzasadnienie

Park Skowroni jest popularnym miejscem spacerów, joggingu i jazdy na rowerze. Niestety z powodu braku oświetlenia (poza jednym poprzecznym ciągiem) w okresie jesienno-zimowym jest zbyt ciemno i niebezpiecznie by można było odwiedzać to miejsce. Zmiana lokalizacji na ulicę (nienazwana) boczna Borowskiej na wysokości przedszkola nr 49. Chodzi o oświetlenie ulicy o długości około 200 m (która posiada nawierzchnię asfaltową, chodnik), a nie jest oświetlona.

Elementy projektu

Instalacja lamp, masztów, sieci elektrycznej

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 7: Huby, Gaj, Tarnogaj

Lokalizacja szczegółowa: Zmiana lokalizacji na ulicę(nienazwana) boczna Borowskiej na wysokości przedszkola nr 49. Chodzi o oświetlenie ulicy o długości około 200 m (która posiada nawierzchnię asfaltową, chodnik) a nie jest oświetlona https://www.google.pl/maps/dir/51.0811916,17.0316422/51.0808795,17.0342838/@51.0809094,17.0294239,17z/data=!4m2!4m1!3e2

Osiedle: Gaj

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

980

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 935
Papier 45

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 562
Mężczyźni 418

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.