Nr projektu. 45

Zielone ekrany akustyczne przy Parku Klecińskim [WBO. 2018]

Głosów: 824

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina)
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2018

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie wykonania naturalnego ekranu akustycznego poprzez nasadzenia drzew i wysokich żywopłotów. Kwota potrzebna na realizację inwestycji to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie wykonania naturalnego ekranu akustycznego poprzez nasadzenia drzew i wysokich żywopłotów. Kwota potrzebna na realizację inwestycji to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Park Kleciński jest położony przy jednej z największych arterii drogowych prowadzących z i na autostradę A4 oraz Bielany Wrocławskie - aleją Karkonoską. Ruch, który się tam odbywa jest znaczny co ma bezpośredni wpływ na sąsiadujący park poprzez zwiększenie hałasu oraz zanieczyszczenia powietrza.
Rozrastające się osiedla powodują, że coraz więcej rodzin spędza czas w tym miejscu z dziećmi. Sam park jest również przeciętnej wielkości a dodatkowo jego część styczna z aleją powoduje utrudnione, niekomfortowe lub wręcz niemożliwe korzystanie z tej formy odpoczynku w przyległej strefie.
W związku z powyższym proponuję częściową izolację od tej drogi poprzez realizację budowy ekranów akustycznych (wysokość 5m) na odcinku ok 150m od wyjazdu ze stacji BP do mostu nad Ślęza.

Elementy projektu

Zielone ekrany akustyczne
Obsadzenie bluszczem ekranów
Projekt

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 10: Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina

Lokalizacja szczegółowa: Wzdłuż drogi od początku parku Klecińskiego do mostu na rzece Ślęza.

Osiedle: Krzyki-Partynice

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

824

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 797
Papier 27

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 434
Mężczyźni 390

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.