Nr projektu. 407

Ograniczenie śmiertelności płazów w dzielnicy Zalesie [WBO. 2018]

Głosów: 211

Kategoria: drogowe

Budżet zweryfikowany: 150 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów)
  • Lider projektu: Edyta Turniak

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 150 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Do określenia zasadności projektu, konieczna byłaby wcześniejsza inwentaryzacja szlaków migracji płazów w danym rejonie. Bez podstawy w formie takiego badania, realizacja projektu mogła by być niegospodarna. W ramach środków WBO nie można finansować inwentaryzacji migracji płazów.

Uzasadnienie

Cel: ochrona ropuch szarych migrujących do zbiornika rozrodczego
Beneficjenci: chronione gatunki płazów, mieszkańcy Zalesia

Na osiedlu Zalesie, w okolicy kąpieliska Morskie Oko, setki ropuch szarych każdej wiosny migruje z miejsc zimowania do zbiornika rozrodczego (kąpielisko), gdzie płazy łączą się w pary. Na swojej drodze natrafiają na przeszkody nie do pokonania (np. wysokie krawężniki) oraz narażone są na rozjechanie przez samochody. Płazy to grupa zwierząt często niedoceniana i niewidoczna – żyjąc tuż przy nas, zwalczają komary i szkodniki naszych przydomowych ogródków, są ważnym ogniwem w łańcuchu pokarmowym i utrzymują równowagę biologiczną. Ponadto są w Polsce objęte ochroną. Od 2010 roku w rejonie Morskiego Oka herpetolodzy prowadzą akcję czynnej ochrony ropuch szarych, pomagając im przejść bezpiecznie do miejsc rozrodu - przy okazji zbierane są również dane naukowe dotyczące wielkości i kondycji płazów. Od czasu rozpoczęcia akcji przeniesiono przez jezdnie kilka tysięcy ropuch, niestety wielu setek nie udało się uratować. Przyczyną tego stanu rzeczy są 1) zbyt wysokie krawężniki, których płazy nie potrafią przekroczyć, przez co jezdnia staje się dla nich pułapką, 2) brak wiedzy na temat płazów, które są niewidoczne dla kierowców spoza osiedla (np. osób dojeżdżających do kortów przy kąpielisku) i zostają niecelowo rozjechane. Zwrócenie uwagi kierowców na płazy, spowolnienie jadących samochodów, które umożliwi uważniejszą i ostrożniejszą jazdę oraz obniżenie krawężników powinno znacząco zwiększyć szanse na bezpieczną migrację płazów. Należy podkreślić udział mieszkańców Zalesia w akcjach organizowanych do tej pory. Zwrócenie uwagi na zwierzęta żyjące w mieście pozwala budować pozytywne postawy ekologiczne i sprzyja rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego.

Elementy projektu

Montaż pięciu znaków ostrzegających o pojawianiu się płazów migrujących przez jezdnię
Montaż dwóch progów zwalniających
Obniżenie krawężnika na ul. Chopina

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 3: Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Lokalizacja szczegółowa: Najbliższa okolica (drogi dojazdowe) kąpieliska "Morskie Oko": ul. Chopina (obniżenie krawężnika, progi zwalniające, znaki), ul. Paderewskiego (znak), ul. Moniuszki (znak)

Osiedle: Zacisze-Zalesie-Szczytniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

211

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 208
Papier 3

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 141
Mężczyźni 70

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.