Nr projektu. 408

Miejsca postojowe przy ulicy Tczewskiej (na tyłach SP nr 8) [WBO. 2018]

Głosów: 42

Kategoria: drogowe

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów)
  • Lider projektu: Ewelina Krajewska

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, ale z zaznaczeniem, że będzie to parking w standardzie zielonym. Z wyłączeniem wycinki drzew. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 408 i 409.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, ale z zaznaczeniem, że będzie to parking w standardzie zielonym. Z wyłączeniem wycinki drzew. Kwota potrzebna na realizację zadania to 400 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 408 i 409. Do Liderów należy decyzja czy na etapie poprawek będą chcieli je ze sobą połączyć.

Uzasadnienie

Wzdłuż ulicy Tczewskiej na wysokości SP nr 8 istnieje dziki parking, zarówno nauczyciele, jak i rodzice dzieci uczęszczających do szkoły, nie mają miejsca do bezpiecznego pozostawienia auta, realizacja tego projektu pozwoliłaby na powolne uporządkowanie tego terenu, wpłynęłaby na bezpieczeństwo dzieci, rodziców i pracowników szkoły, a także innych użytkowników drogi.

Elementy projektu

20 miejsc parkingowych ukośnych
Żywopłot oddzielający miejsca parkingowe od terenu zielonego

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 3: Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Lokalizacja szczegółowa: Miejsca parkingowe umiejscowione pod skosem wzdłuż powyższej działki.

Osiedle: Kowale

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

42

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 41
Papier 1

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 21
Mężczyźni 21

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.