Nr projektu. 392

Bezpieczny Sport na Biskupinie [WBO. 2018]

Głosów: 182

Kategoria: sport

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów)
  • Lider projektu: Bartosz Ryś

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie wskazanym w formularzu poprawkowym - I etap. Kwota potrzebna na realizację I etapu to 750 000 zł. Dla przedmiotowego terenu konieczne jest sporządzenie całościowej koncepcji zagospodarowania. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie, ponieważ zakres wskazany we wniosku przekracza maksymalną dla projektów WBO kwotę 1 mln zł. Wymagane jest ograniczenie zakresu przez Lidera i ewentualne etapowanie projektu.

Uzasadnienie

Projekt obywatelski "Bezpieczny Sport na Biskupinie" jest odpowiedzią na głosy mieszkańców Wielkiej Wyspy i środowisk sportowych wzywających do poprawienia bezpieczeństwa i jakości ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w Parku Biskupińskim. Tradycje uprawiania sportu w Parku Biskupińskim sięgają kilku dekad wstecz. To tu rodziły się wielkie talenty w różnych dyscyplinach sportowych, reprezentujące nasze miasto i kraj. Tu trenowali wicemistrz olimp. Paweł Rańda, wielokrotny MP w koszykówce Maciej Zieliński, MP w FA Michał Latoś, czy wicemistrz USA w rugby Jan Linowski. Obecnie zarówno trawiaste boisko jak i boiska do koszykówki są już mocno wyeksploatowane i wymagają rewitalizacji. Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa uprawiania wielu dyscyplin poprzez odnowienie nawierzchni tych obiektów, rozbudowę zabezpieczeń, uporządkowanie terenu oraz umieszczenie dodatkowych ławek i koszy na śmieci. Boisko zostanie doposażone w wielofunkcyjne bramki do gry w piłkę nożną i rugby/futbol amerykański, dzięki temu korzystający z boiska mieszkańcy Biskupina, a także uczniowie SP nr 91, oraz mieszkający w okolicznych akademikach studenci Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego będą mogli bezpiecznie uprawiać tak popularne w mieście sporty - piłkę nożna, futbol amerykański i rugby. Bramki będą wyposażone w zdejmowalne wodoodporne osłony słupów bramkowych.

Elementy projektu

Rewitalizacja boiska trawiastego

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 3: Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

182

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 178
Papier 4

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 74
Mężczyźni 108

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.