Nr projektu. 391

Edukacja w drodze - edukacyjne ogrodzenie przestrzenią do aktywności i ciekawego spędzania wolnego czasu [WBO. 2018]

Głosów: 402

Kategoria: inne

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina)

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Szkoła Podstawowa nr 109 im. Edwarda Dembowskiego, ul. Inżynierska 54, posiada plac zabaw, wielofunkcyjne boiska oraz zewnętrzną siłownie i kort tenisowy, które służą nie tylko naszym dzieciom, ale i okolicznym mieszkańcom. Oprócz codziennych zajęć organizujemy min. festyny rodzinne i osiedlowe, zawody sportowe.
Marzymy o edukacji nie tylko naszych dzieci, ale również wszystkich, którzy przechodzą obok naszego ogrodzenia. Chcemy otworzyć się na okoliczną społeczność i zbudować nasz płot takim, aby mógł stać się inspirującym elementem otoczenia. Na odcinku od ulicy Inżynierskiej i Alei Pracy chcielibyśmy, aby w konstrukcje płotu wkomponowane zostały tablice zachęcające do czytania, do twórczości artystycznej; ciekawe, kolorowe plansze edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych; miejsca do bookcrossingu, które staną się swoistym punktem wymiany książek; marzymy o stworzeniu na niektórych elementach płotu "zielonych ścian". Nie zapomnieliśmy również o zwierzętach, i chcielibyśmy wkomponować w ogrodzenie specjalne misy do napojenia pupili podczas spaceru. Dla ptaków chcielibyśmy zamontować karmniki, może nawet budki lęgowe. Od strony wewnętrznej chcemy umieścić tablice zachęcające do twórczości artystycznej oraz zabawki matematyczne.
Pozostałe odcinki płotu, bramy wjazdowe i furtki wejściowe także powinny być wykonane estetycznie i zapewniać bezpieczeństwo dzieciom.
Beneficjentami projektu jest 525 dzieci, ich rodzice, 80 pracowników, społeczność osiedla, a także wszyscy, którzy w codziennej drodze do i ze szkoły, pracy mijają nasze ogrodzenie - obecnie bezrefleksyjnie, a po realizacji projektu z możliwością stałego edukowania i rozwijania się.

Elementy projektu

Przygotowanie projektu na wymianę ogrodzenia z elementami edukacyjnymi od ul. Inżynierskiej i Alei Pracy
Wykonanie ogrodzenia pozwalającego na zamontowanie planowanych elementów edukacyjnych, tablic i karmników: montaż przęseł, słupków, bram wjazdowych i bramek wejściowych
Wybranie i zaplanowanie rozmieszczenia kształtowych plansz edukacyjnych z zakresu ekologii, np.: Mądre rady na odpady, Zwierzęta chronione w Polsce, Rośliny chronione w Polsce; Bezpieczeństwa ruchu drogowego i innych, a następnie ich montaż na ogrodzeniu
Wybranie i zaplanowanie rozmieszczenia tablic do twórczości artystycznej i ich montaż na ogrodzeniu
Wyznaczenie miejsc do bookcrossingu z ich montażem
Rozplanowanie i montaż karmników

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 10: Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Grabiszyn-Grabiszynek

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

402

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 394
Papier 8

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 245
Mężczyźni 157

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.