Nr projektu. 393

Wymiana nawierzchni na ul. Młodych Techników od skrzyżowania z ul. Zachodnią do Okręgowego Urzędu Miar i Wag [WBO. 2018]

Kategoria: drogowe

Budżet zgłoszony: 250 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin)
  • Lider projektu: Mateusz Kaczmarek

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany negatywnie, ponieważ zakres wskazany we wniosku przekracza maksymalną wartość projektów WBO.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie, ponieważ zakres wskazany we wniosku przekracza maksymalną wartość projektów WBO.

Uzasadnienie

Wymiana nawierzchni na ul. Młodych Techników od skrzyżowania z ul. Zachodnią do Okręgowego Urzędu Miar i Wag

Obecnie odcinek ulicy Młodych Techników posiada nawierzchnię brukową, która jest bardzo nierówna, posiada liczne dziury i uszkodzenia. Pojazdy poruszające się po nawierzchni brukowej emitują znaczny hałas, przekraczajacy normy zalecane dla osiedli mieszkaniowych, zakłócający spokój mieszkańców okolicznych osiedli, a także mieszkańców wypoczywających w przylegającym parku s. Damiana de Veuster

Projekt polega wymianie nawierzchni z kostki brukowej na nawierzchnię asfaltową na odcinku około 200m.

Elementy projektu

wymiana nawierzchni jezdni na odcinku 200 mLokalizacja

Rejon WBO: Nr 12: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin

Lokalizacja szczegółowa: ul. Młodych Techników od skrzyżowania z ul. Zachodnią do Okręgowego Urzędu Miar i Wag

Osiedle: Szczepin